2020

Ga innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

22. januar 2020
– Det er behov for målrettede investeringer som gir bedre ressursutnyttelse av helsepersonell, sa president Marit Hermansen under tirsdagens høring i Helse- omsorgskomiteen.

Søk Legeforeningens kvalitetspris

17. januar 2020

Kritisk til forslag om tvangsbegrensningslov

16. januar 2020
– Vi mener forslaget ikke kan innføres som lov, med mindre det gjøres en total revisjon av teksten. Lovforslaget kan føre til dårligere rettssikkerhet for pasientene og usikkerhet blant helsepersonell, sier president Marit Hermansen.

Sykehustalen 2020: Adresserte for høy arbeidsbelastning

14. januar 2020