2020

Medisinsk rådgivningsgruppe for covid-19

03. april 2020
Legeforeningen har etablert en egen rådgivningsgruppe i påvente av økt etterspørsel etter medisinskfaglige råd som følge av koronaviruset.

Forebyggende arbeidsmiljø i krisetider

03. april 2020
Norge og resten av verden står for tiden i en alvorlig, og potensielt langvarig, krise som følge av covid-19-pandemien. Helsetjenesten står fremst i kampen mot viruset. Hvordan påvirker krisen legers arbeidsmiljø?

- Stolte av medisinstudentene

03. april 2020
Et stort ønske om å bidra i helsevesenet, usikkerhet rundt eksamen og utenlandsforbud, er noe av det som preger medisinstudenter i Norge og utlandet under korona-pandemien.

Drar stor nytte av videokonsultasjoner under korona-pandemien

03. april 2020
Så godt som alle fastleger i Norge har nå installert videoutstyr for bruk i konsultasjonene. Men også for andre leger kommer video godt med i disse dager.

Koronaviruset: Krever flere tiltak for å ivareta arbeidstakere under pandemien

31. mars 2020
Kravene som fremmes handler om utvidet forsikringsdekning og godkjenning av covid-19-relatert sykdom som yrkesskade.

Koronaviruset: Avtale med Virke om arbeidstidsordninger

26. mars 2020
Virke og Legeforeningen er enige om arbeidstidsordninger som kan benyttes under koronaepidemien for leger i private, ideelle sykehus. Avtalen tilsvarer den som er inngått med Spekter.

Informasjon om utreiseforbud til medisinstudenter i utlandet

25. mars 2020
Medisinstudenter i utlandet som oppholder seg i Norge kan søke om dispensasjon fra utreiseforbudet for helsepersonell. Ved retur til Norge skal man oppholde seg 14 dager i karantene.

Koronaviruset: Enighet om nye arbeidstidsordninger

22. mars 2020
– Legene står i front og behandler pasienter i denne krevende unntakssituasjonen. Vi tar ansvar og er beredt til å gjøre det som kreves for å sikre befolkningen helsehjelp, sier president Marit Hermansen.

Alderspensjonister beholder pensjon ved korona-jobbing

20. mars 2020
I forbindelse med korona-pandemien er det gjort midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for helsepersonell med offentlig tjenestepensjon. Pensjonert helsepersonell kan derfor delta i dette viktige arbeidet uten at det får følger for pensjonsutbetalingen.

Side 1 av 4