2020

- Viktig å opprettholde fullt trykk på kvalitet og pasientsikkerhet

Legeforeningen ga innspill til høringen om regjeringens sjette melding om kvalitet og pasientsikkerhet.
Vilde Baugstø
6. februar 2020
Foto: Vilde Baugstø
PÅ HØRING: Anne-Karin Rime, leder av Overlegeforeningen, og Christian Tappert, leder av Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet. Foto: Vilde Baugstø

- Meldingen er til dels veldig positiv lesning. I 2018 så vi en nedgang i andel pasientskader og antallet er på det laveste nivået siden systematisk registrering av pasientskader startet i 2010. Det må likevel opprettholdes fullt trykk på arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet fremover, sa Christian Tappert, leder av utvalget for kvalitet og pasientsikkerhet i Legeforeningen.

Sammen med Anne-Karin Rime, leder av Overlegeforeningen, ga han innspill under Stortingets høring om regjeringens melding om kvalitet og pasientsikkerhet torsdag 6. februar.    

Legene må involveres
Tappert understreket at det er svært viktig at legene involveres i forbedringsarbeid, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

-   I sykehusene er det med sterk involvering av legene, gjennomført en formidabel reduksjon i bruk av særlig bredspektret antibiotika. Vi ved St. Olavs hospital er godt på vei mot målet om 30 prosent reduksjon innen 2020, sa Tappert og la til:

- Regjeringen burde i enda større grad legge til rette for at det avsettes tid og ressurser slik at legene kan jobbe med kvalitetsforbedring.

SKIL må bli nasjonalt
Anne-Karin Rime viste til Legeforeningens arbeid med SKIL, Senter for kvalitet i legekontor. Hun poengterte at det er viktig at SKIL blir en nasjonal ordning, slik at man sikrer like god kvalitet på fastlegetjenestene for alle innbyggere i Norge, uavhengig av bosted.

- Å satse på kvalitetsarbeid gjennom SKIL gir innsparinger på sikt. Det gir mer enn det koster. Finansieringen av SKIL må derfor sikres på statsbudsjettet for 2021, sa Rime.