2020

Akademikerne har kommet til enighet med Spekter

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene i dag kommet til enighet med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene.
Samfunnspolitisk avdeling
23. september 2020
FOTO: Akademikerne
Hanne Gillebo-Blom og Joakim Solhaug ledet forhandlingene på vegne av foreningene i Akademikerne. FOTO: Akademikerne

Forhandlingene omfattet helseforetakene, Martina Hansen og Lovisenberg.

I slutten av august kom Akademikerne og Spekter til enighet i de innledende forhandlingene for sykehusene. I dag har partene kommet til enighet om de sosiale bestemmelsene. Dette er de såkalte A1-forhandlingene, og handler om rettigheter knyttet til blant annet sykdom, svangerskap, pensjon og ferie for de ansatte i sykehusene.

Akademikerne leverte felles krav med Unio, LO Stat, YS og SAN.

Partene er enige om å videreføre frysbestemmelsen av de ansattes pensjonsforhold, altså en videreføring av at endringer i de ansattes pensjonsforhold krever enighet mellom partene. Det ble også enighet om en ekstra ytelse til etterlatte.

Akademikerne og de andre organisasjonene krevde bedre sykepengerettigheter for de over 67 år og mulighet for å arbeide etter fylte 67 år uten at det får konsekvenser for pensjonen. Basert på dette ble det satt ned et partssammensatt utvalg som skal se på hvordan de sosiale bestemmelsene slår ut for denne gruppen.

Oppgjøret fortsetter
Lønnsforhandlingene for Akademiker-foreningenes medlemmer vil foregå lokalt på det enkelte sykehus. Legeforeningen skal også forhandle med Spekter sentralt. Datoer for dette fastsettes senere.