2020

Akson må endres for å lykkes

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet uttrykker Legeforeningen, Fagforbundet og Tannlegeforeningen sine bekymringer for Akson, prosjektet for felles kommunal journalløsning.
Generic pc
Illustrasjonsfoto: Christina @ wocintechchat.com/Unsplash.

Sammen representerer foreningene ca. 440.000 medlemmer som blant annet arbeider i helse-, omsorgs- og tannhelsetjenester i kommuner og fylkeskommuner. I tillegg til tilstøtende fagområder til helsetjenesten. Dette er ansatte som vil få sin arbeidsdag påvirket av Akson på ulike måter. Fagforbundet, Tannlegeforeningen og Legeforeningen er enige om hva som må til for at Aksonprosjektet skal lykkes.

De tre fag- og profesjonsforeningene er opptatte av raskere utvikling av gode e-helseløsninger som understøtter trygg og effektiv helsehjelp. Det er derfor viktig med en bred og offentlig debatt om Akson.

Les hele brevet.