2020

Alderspensjonister beholder pensjon ved korona-jobbing

I forbindelse med korona-pandemien er det gjort midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for helsepersonell med offentlig tjenestepensjon. Pensjonert helsepersonell kan derfor delta i dette viktige arbeidet uten at det får følger for pensjonsutbetalingen.
Tor Martin Nilsen, Samfunnspolitisk avdeling
20. mars 2020
Stetoskop
Foto: Hush Naidoo/Unsplash

Den 18. mars ble Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne enige om midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for helsepersonell. Partene legger med dette til rette for at pensjonert personell enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet.

Enigheten innebærer at det gjøres et tidsbegrenset unntak fra reglene om avkortning i pensjon for personell i helsetjenesten. Det omfatter både beordret og frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov.

Det samme gjelder for pensjonister som mottar Avtalefestet pensjon (AFP). I praksis betyr dette at alderspensjonister kan jobbe og få lønn for tjeneste knyttet til Covid-19 uten at alderspensjonen reduseres.

Endringen gjelder i første omgang fram til 1. november.

Tilsvarende protokoller signeres i alle tariffområdene med offentlig tjenestepensjon.

Les hele avtalen under.