Ærespris i nevrologi til Dag Årsland

Professor Dag Årsland ved Stavanger universitetssjukehus mottok den mest prestisjetunge nevrologiprisen i Norge, Monrad-Krohns pris 2020, for sitt bidrag innen demensforskning.
FOTO:  Helse Stavanger
GLAD: – Forskningen er et resultat av gode medarbeidere og ledere på Stavanger universitetssjukehus, sier Dag Årsland, vinner av Monrad-Krohns pris. FOTO: Helse Stavanger

– Det er veldig hyggelig og inspirerende å få denne prisen. Og det er spesielt kjekt for en psykiater som meg å få en pris som vanligvis tildeles nevrologer. Det finnes mange pasienter som er på grensesnittet mellom nevrologi og psykiatri. Derfor er det helt avgjørende at vi forsterker samarbeidet mellom disse fagene, sier Årsland.

Prisen får han for sitt engasjement og forskning på demens, og da spesielt innenfor Lewy-legemer og Parkinson. I tillegg til å være professor, overlege og forskningsleder på SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) ved Stavanger universitetssjukehus, bruker Årsland også mye av tiden sin på jobben ved samarbeidsuniversitetet til SESAM, King’s College i London – et av verdens ledende universitet innen medisin.

Verdifulle synergier
Monrad-Krohns pris henger høyt og deles ut for fremragende nevrologisk arbeid.

– Dette er den gjeveste æresprisen innen nevrologi i Norden. Dag har gjort en imponerende innsats for nevrologiske sykdommer og gjort seg fortjent til denne prisen på mange måter, sier Anne Hege Aamodt, leder i Norsk nevrologisk forening.

Årsland selv trekker fram samarbeid som hemmeligheten bak suksessen.

– Forskningen er et resultat av gode medarbeidere og ledere på Stavanger universitetssjukehus. Jeg har fått mulighet til å holde på med mitt. Og jeg har kunnet lage kontakter og samarbeidspartnere flere steder – som for eksempel på Karolinska, i Bergen og London. Å utnytte andres spesialkompetanse på tvers av fag og sted lager verdifulle synergier, sier professoren.

Stor mengde publikasjoner
Det er professorer i nevrologi i de nordiske landene som foreslår kandidater til Monrad-Krohns prisen, som deles ut på Norsk nevrologisk forening sitt årsmøte. I begrunnelsen heter det blant annet at «Årslands store mengde publikasjoner og prosjekter dekker både basalforskning, translasjonsforskning, helsetjenesteforskning, klinisk utprøvning og epidemiologi. Han var i 2019 en av Norges mest siterte forskere. (…)Årsland har med sin internasjonalt anerkjente innsats bidratt til å øke kunnskap og kompetanse innenfor en alvorlig gruppe av hjernesykdommer, han har bidratt til å utforske rommet mellom nevrologi, psykologi og psykiatri og bygge broer på tvers som et viktig bidrag til bedre hjernehelse, både nasjonalt og internasjonalt.»