2020

Ber regjeringen ta imot flere flyktninger fra Moria-leiren

I et brev til Utenriksdepartementet understreker Legeforeningen at Norge bør vise internasjonalt lederskap, særlig i den ekstraordinære situasjonen pandemien utgjør.
Foto: Leger uten grenser
HASTER: Utviklingen de siste dagene viser nødvendigheten av å bidra til at de europeiske landene tar et felles ansvar, sier president Marit Hermansen. FOTO: Leger Uten Grenser

– Brannen i Moria-leiren viser igjen at situasjonen er prekær for flyktningene. Det er positivt at regjeringen skal hente 50 asylsøkere. Vi mener likevel, i lys av situasjonen som har oppstått, at Norge bør gjøre mer. Vi bør ta imot flere flyktninger, og vi bør øke bistanden til greske myndigheter, slik at de kan bygge opp en akseptabel infrastruktur for flyktningene som befinner seg i landet, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Må vise solidaritet

Legeforeningen sendte også i april et brev til utenriksdepartementet. Der ble det understreket at flyktningene i leiren lever under kummerlige forhold, med dårlige vann og sanitærforhold og mangel på helsehjelp. Ifølge rapporter oppstod brannen denne uken etter konflikt om covid-19-tiltak i leiren.

– Flere norske kommuner har erklært at de kan ta imot minst 50 flyktninger til sin kommune. Vi ber om at regjeringen viser solidaritet med flyktningene og greske myndigheter i den situasjonen som har oppstått, sier Hermansen.

Unngå medisinsk katastrofe

Legeforeningen mener at Norge bør vise internasjonalt lederskap, særlig i den ekstraordinære situasjonen pandemien utgjør.

– Utviklingen de siste dagene viser nødvendigheten av å bidra til at de europeiske landene tar et felles ansvar. Det haster dersom vi skal unngå en medisinsk katastrofe på det europeiske kontinentet, understreker Marit Hermansen.

Brevet ble sendt 10. september og kan leses i sin helhet under.