Blant Helse-Norges mektigste: – Et resultatet av langsiktig og målrettet arbeid

Legeforeningen er tungt representert på Dagens Medisins kåring av Helse-Norges 100 mektigste. President Marit Hermansen kommer på 13. plass, høyest av alle interesseorganisasjonene.
FOTO: Legeforeningen
- En samlet og sterk Legeforening har vært viktig for meg i hele min presidentperiode, sier president Marit Hermansen. FOTO: Legeforeningen.

Siden 2000 har Dagens Medisin kåret Helse-Norges 100 mektigste. Annen hvert år vurderer en jury hvem de mener fortjener tittelen ved å fordele en poengscore på de ulike personene. I 2020 er helse- og omsorgsminister Bent Høie nok en gang på førsteplass, for fjerde gang.

I år har juryen bestått av Bjarne Håkon Hanssen, tidligere helseminister (Ap), Cecilie Brein-Karlsen, tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (Frp), Lars Vorland, tidligere administrerende direktør i Helse Nord og leder for Beslutningsforum (2014-2018), Petter Brelin, tidligere leder for Norsk forening for allmennmedisin, og Markus Moe, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin.

Langsiktig og målrettet arbeid
Marit Hermansen, president i Legeforeningen, ligger stabilt høyt, med en 13. plass, fra en 12. plass i 2018 og en 17. plass i 2016. Ingen leder for en interesseorganisasjon ligger høyere. Visepresident i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, ligger på en 22. plass, mens generalsekretær Geir Riise på delt 26. plass sammen med Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Sykepleierforbundet og Ole Frithjof Norheim, professor ved Universitetet i Bergen.

Også lederen i Yngre leger forening, Kristin Utne, er på lista med en 40. plass. Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, er på 74. plass på lista.

President Marit Hermansen er glad for at Legeforeningen er godt representert.

– Det er viktig og bra at Legeforeningen vurderes som innflytelsesrik og sentral i helsetjenestens makthierarki. Jeg er spesielt fornøyd med at vi gjør en så bra laginnsats. En samlet og sterk Legeforening har vært viktig for meg i hele min presidentperiode. Dette er resultatet av langsiktig og målrettet arbeid, sier hun.

Viktig rolle under pandemien
Over Marit Hermansen finner man flere topper fra helsemyndighetene, RHF-direktører og ministre. Jurymedlem og ansvarlig redaktør i Dagens Medisin, Markus Moe, påpeker at Legeforeningen er en sentral og viktig aktør.  

– Kåringene de siste årene reflekterer at Legeforeningen og presidenten har en stabil og sterk maktposisjon i norsk helsetjeneste. Juryen diskuterte også at Marit Hermansen og Legeforeningen har hatt en viktig rolle under pandemien, som samarbeidspartner med myndighetene. Foreningen kunne valgt en mer konfronterende linje hvor man i større grad hadde påpekte mangler, men Legeforeningen har først og fremst tatt samfunnsansvar og i mindre grad vært i opposisjon. Samtidig som man har pekt på strukturelle utfordringer, sier Moe og legger til:

– Alt i alt gir det en sterkere maktposisjon. En fagforenings dilemma er jo selvsagt hvilke saker man skal sette inn støtet på, og i en pandemi blir det særlig viktig hvor man står.

Stor påvirkning på samfunnet
Legeforeningen er også den eneste interesseorganisasjonen som får en topp 20-plassering i 2020.

– Det gjenspeiler i stor grad makten medlemmene i foreningen har, det er jo leger som tar de kliniske avgjørelsene. I tillegg kommer fastlegenes sterke posisjon. Det kommer tydelig frem på lista, der flere navn fra Legeforeningen er representert, blant annet lederen i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev. Legeforeningen har stor påvirkning på samfunnet på flere plan, forklarer Markus Moe.