Bred støtte til Gjør kloke valg

Gjør kloke valg jobber for å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten. To år etter kampanjens lansering, har en rekke profesjonsforeninger blitt med på laget.
gkv
UNØDVENDIG: Overdiagnostikk og overbehandling er ikke bare unødvendig, men det kan også være skadelige for pasientene.

Gjør kloke valg-kampanjen er en norsk versjon av den internasjonale kampanjen Choosing Wisely som ble lansert i USA i 2012. I Norge startet Gjør kloke valg som et initiativ fra Legeforeningen i samarbeid med Norsk Pasientforening.

Nå har også Den norske tannlegeforening, Norsk Kiropraktorforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norges Optikerforbund, Jordmorforbundet - NSF, Helsesykepleiere - NSF og Norges Farmaceutiske Forening sluttet seg til kampanjen.

– Vi er veldig glade for at vi har fått så mange profesjonsforeninger med i kampen mot overdiagnostikk og overbehandling. Tverrfaglighet er et viktig prinsipp for kampanjen, og nå er det bred enighet om at «mer er ikke alltid bedre». Overdiagnostikk og overbehandling er ikke bare unødvendig, men det kan også være skadelige for pasientene, sier Ketil Størdal, nasjonal talsperson for Gjør kloke valg.

Målet for Gjør kloke valg er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Pasientene inviteres også til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling.

– Tannlegeforeningen og en rekke fagmedisinske foreninger i Legeforeningen har allerede laget anbefalinger om tester, prosedyrer og behandling som bør unngås. I høst lanserer Gjør kloke valg nye anbefalinger fra optikere, farmasøyter, kiropraktorer og jordmødre.

Det er også laget anbefalinger rettet mot pasienter som man kan finne på nettsidene våre, sier Størdal, og legger til:

– Anbefalingene og pasientspørsmålene skal gjøre det lettere å dele medisinsk usikkerhet med pasienten på en måte som øker tilliten mellom pasient og behandler, og dermed økes kvaliteten på arbeidet.