Brudd i mekling om særavtalen

– Dette har vært en svært krevende mekling. Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier president Marit Hermansen.
President Marit Hermansen
BRUDD I MEKLING: – KS vil ikke forplikte seg til helt nødvendige tiltak for legene som går legevakt, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen

Torsdag 15. oktober konstaterte Riksmekleren at det ikke var mulig for partene å komme til enighet om særavtalen. Særavtalen regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger.  

Fastleger har svært travle dager på fastlegekontoret. Legevakt kommer på toppen av dette, men uten at legen kan sette noen grenser for hvor mye vakt man kan pålegges. Begge parter er enige om at arbeidsbelastningen er for høy.

Vi søker alltid å finne gode avtaleløsninger, av hensyn til både pasientene og våre medlemmer. Men KS vil ikke forplikte kommunene til helt nødvendige tiltak for å redusere legevaktbelastningen og styrke den samfunnsmedisinske beredskapen, understreker Hermansen.

Legeforeningen aksepterer ikke resultatet 

Alle foreningene i Akademikerne kommune, inkludert Legeforeningen, har vært i mekling. Hver av Akademikernes medlemsforeninger må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober.

Legeforeningen vil ikke akseptere meklingsresultatet. Dermed vil Legeforeningen stå i en konflikt og planlegger nå for en streik fra den 26. oktober.

Uholdbar arbeidsbelastning

En undersøkelse fra Helsedirektoratet viser at leger i mindre kommuner i snitt jobber 37,7 timer legevakt per uke, enten i form av tilstedevakt, hjemmevakt eller bakvakt. En fjerdedel av legene har mer enn 52,8 timer legevakt i uken. Dette kommer i tillegg til en vanlig arbeidsuke som fastlege. 

1 av 10 jobbet hele 100 timer legevakt eller mer per uke. Variasjonen er stor og situasjonen er aller mest alvorlig i distriktskommunene.

KS har ikke gått med på nødvendige tiltak for å sikre våre medlemmer vern mot ubegrenset arbeid på legevakt. Vi kunne derfor ikke akseptere meklingsresultatet, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å skjerme pasientene. Streiken vil ikke sette liv og helse i fare. Dette er særlig viktig med tanke på den pågående pandemien, slår Hermansen fast.

Se også vår pressemelding om bruddet i forhandlingene om særavtalen.