2020

Diskuterte løsninger for fremtidens helsevesen

- Leger er ivrige på å ta i bruk nye, innovative løsninger, enten det er snakk om robotkirurgi på sykehusene eller digitale fastlegekontor, sa president Marit Hermansen under debatten "Helse-Norge: Kollaps eller bærekraft?"
Vilde Baugstø
13. august 2020
Skjermdump: IKT Norge
DEBATT: President Marit Hermansen (i midten) sammen med helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Ingvild Kjekol (fra høyre), ) professor i informatikk ved Uio, Bendik Bygstad, sektordirektør helse i Sopra Steria, Gunnar Mørne, og Hans Anderssen, redaktør i Health Talk som ledet debatten. Skjermdump: IKT Norge.

Den digitale debatten ble arrangert tirsdag 11. august av Sopra Steria og IKT Norge, som et alternativ til Arendalsuka 2020. Sammen med Hermansen i panelet, satt blant andre helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol og professor i informatikk ved Universitetet i Oslo, Bendik Bygstad.

Temaet for debatten var hvordan vi skal finne bærekraftige løsninger for helsetjenesten i fremtiden. Bakgrunnen er de store utfordringene Helse-Norge står overfor: En endret demografi med økende andel eldre, flere komplekse sykdomsbilder, økte utgifter til kroniske sykdommer, samt utfordringer knyttet til psykisk helse.

Viktig med bedre beredskapsplaner
Panelet fikk blant annet spørsmål om hvordan de ser for seg helsevesenet om 15 år, altså i 2035. 

Hermansen la vekt på at en bærekraftig helsetjeneste må baseres på kunnskapsbildet vi har sett lenge.

- Jeg håper vi kan ha en sterk offentlig helsetjeneste som likner den vi har i dag, men med tekniske systemer som ikke fører til plunder og heft, og der systemene sømløst kan snakke med hverandre, påpekte Hermansen. 

Hun la også vekt på at i 2035 burde helsevesenet ha styrkede beredskapsplaner i forhold til i dag, og  kommuneoverleger burde få økt sin stilling.

Dermed pekte hun på noe vesentlig, nemlig at pandemien vi står midt oppe i har vist oss hvor viktig beredskapen er for samfunnet. Legeforeningen er opptatt av at intensivkapasiteten i sykehussektoren må styrkes, samtidig som beredskapslagre med smittevernutstyr bør bygges opp. Beredskaps koster, men dårlig beredskap koster mer.

IKT og teknologi
Også IKT og fremtidige teknologiske løsninger ble diskutert under debatten.

- Leger er ivrige på å ta i bruk nye, innovative løsninger, enten det er snakk om robotkirurgi på sykehusene eller digitale fastlegekontor. Jeg tror det vil være en stor styrke å få et stort, akademisk miljø med både IT- og helsekompetanse. Nye IT-løsninger utvikler seg raskt. Derfor er det viktig å kunne justere prosjekter underveis, og samtidig ha forutsigbarhet i de allerede eksisterende løsningene, sa Hermansen.

Styrke primærhelsetjenesten
Legeforeningen er også opptatt av at for å ha et bærekraftig helsevesen i fremtiden, så må vi styrke primærhelsetjenesten. SSBs befolkningsframskrivinger har i en årrekke vist at andelen eldre i Norge fortsetter å øke. Fremover vil vi dermed se en sterk etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester.  Å sikre en velfungerende fastlegeordning er ett av de mest bærekraftige tiltakene vi kan gjøre fremover.

Et annet viktig område for et bærekraftig helsevesen i fremtiden, er å utnytte ressursene effektivt. En bærekraftig helse- og omsorgstjeneste lar leger gjøre legeoppgaver og mindre papirarbeid og administrative oppgaver.