Egenandelsøkning i normaltariffen fra 6. juli 2020

På grunn av pandemien er forhandlingene om normaltariffen, som alle andre forhandlingsløp, utsatt til høsten 2020. Likevel vil Stortingets vedtak om egenandelsøkning for 2020 på 6,85 prosent iverksettes fra 6. juli 2020.
Hush Naidoo
Foto: Hush Naidoo/Unsplash

Økningen har partene måttet innpasse innenfor et opplegg der det ikke er tilført økonomi. I praksis betyr det at partene har overført økonomi fra refusjoner til egenandeler for å oppfylle Stortingets vedtak.

En slik justering i forkant av oppgjøret er krevende, og det er mange bindinger i egenandelsopplegget som har vært nødvendig for partene å ta hensyn til. Blant annet kan egenandelene på takster ikke økes vesentlig mer eller mindre enn 6,85 prosent. For fastlegenes del er det derfor innført egenandel på 2cd og avtalespesialistene har fått overført økonomi fra refusjoner til egenandeler på takstene 4a1, 4b1 og 622a. Det er tatt sikte på at dette skal være nøytrale endringer mellom spesialitetene.

Endringene i normaltariffen er ikke optimale, men det beste alternativet gitt situasjonen.

Forhåpentligvis tilføres det nok økonomi til høstens oppgjør slik at refusjonstakstene kan økes igjen. Det antas at normaltariffoppgjøret vil bli gjennomført i september/oktober, med virkning fra 1. november 2020.

I tabellen under er det tatt inn alle endringene som gjelder fra 6. juli 2020.

Takstendring for fastleger - tabell
Takstendring for avtalespesialister - tabell