2020

Enighet i sykehusoppgjøret

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehusene.
Samfunnspolitisk avdeling
4. desember 2020
RF
Rune Frøyland, leder av Akademikerne helse har ledet høstens forhandlinger med Spekter. Foto: Thomas B. Eckhoff

Det er nå oppnådd enighet om hovedoppgjøret i alle Akademikernes avtaledeler. Legeforeningen forhandlet hele lønnsoppgjøret sentralt, mens øvrige medlemsforeninger i Akademikerne forhandlet lokalt.

For Legeforeningens del kan arbeidet med lokalt å gjennomføre endringene avtalt i de sentrale A2-forhandlingene nå fullføres. Det gjelder blant annet nytt lønnssystem for leger i spesialisering og utbetaling av lønnsoppgjøret for overlegene og andre medlemmer av Legeforeningen. Det er også forutsatt at partene lokalt gjennomgår sine B-deler for å tilpasse dem til endringene i den sentrale avtaledelen (A2).

Legeforeningen og Spekter utarbeider nå felles informasjonsmateriell om implementeringen av nytt lønnssystem for leger i spesialisering, som vil bli sendt ut en av de nærmeste dagene.

Enighetene gjelder Spekters forhandlingsområder 10 - Helseforetak, samt 13 - Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. For område 13 var det nødvendig med forhandlinger mellom de sentrale partene for å avslutte oppgjøret. Med dagens enighet er alle de sentrale og lokale avtaledelene for oppgjøret godkjent.