2020

Enighet med Sykehuset Innlandet i saken om overlegers arbeidstid

Legeforeningen og Sykehuset Innlandet har blitt enige om en løsning for overlegene som våren 2019 fikk beskjed fra arbeidsgiver om at de ikke lenger skulle ha 38 timers uke. – Legeforeningen er glad for at Sykehuset Innlandet har kommet våre medlemmer i møte. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid i tiden fremover, sier president Marit Hermansen.
Marit+Hermansen
DROPPER SØKSMÅL: – Med denne løsningen vil det ikke lenger være behov for en rettslig avgjørelse, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff

Like før jul varslet Legeforeningen at de ville ta ut søksmål mot Sykehuset Innlandet. Bakgrunnen var at en gruppe overleger hadde fått brev fra helseforetaket om at de ved en feil hadde fått 38 timers uke ved ansettelse. Sykehuset Innlandet endret arbeidstiden fra 38 til 40 timer per uke, med virkning fra 1. september 2019.

– Løsningen omfatter alle overlegene som fikk brev fra Sykehuset Innlandet om at de ved en feil hadde 38 timers uke ved ansettelse. For legene i Divisjon psykisk helsevern innebærer løsningen at de ikke skal lide et lønnsmessig tap som følge av endringen. For øvrige leger innebærer løsningen i tillegg at de beholder 38 timers uke som en personlig ordning, så lenge de har sin nåværende overlegestilling i helseforetaket, forklarer Hermansen.

Med denne løsningen vil det ikke lenger være behov for en rettslig avgjørelse. Legeforeningen vil derfor ikke gå videre med det varslede søksmålet.

Lønn og arbeidstid korrigeres med virkning fra 1. september 2019. Flere detaljer om løsningen vil bli avklart i nær fremtid. Legeforeningen kommer tilbake med mer informasjon til de overlegene dette gjelder.