2020

Enighet mellom SAN og Spekter i innledende forhandlinger

SAN og Spekter er kommet til enighet i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon.
Foto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Enigheten omfatter A-delen og protokollen til denne.

SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter-området, og er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter. SAN består av 15 fagforeninger som til sammen representerer over 14 000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter, av disse er 228 medlemmer i Legeforeningen.

Mer informasjon om forhandlingene finnes her.