2020

SE NÅ: Erfaringskonferanse om covid-19

Legeforeningen arrangerer åpen heldags erfaringskonferanse om covid-19 den 16. oktober
Samfunnspolitisk avdeling
17. september 2020

Lenker direkte til foredragene:

Den 16. oktober arrangerer Legeforeningen en åpen heldags erfaringskonferanse om covid-19. Konferansen er åpen for alle Legeforeningens foreningsledd og andre interesserte. Formålet med konferansen er å få direkte erfaringer fra pandemien fra våre medlemmer og tillitsvalgte ute i tjenesten.

Vi ønsker samtidig å få frem erfaringer om hva myndighetene og vi som profesjonsforening kan gjøre bedre. Erfaringene fra konferansen vil bli samlet og brukt i Legeforeningens videre arbeid.

Erfaringskonferansen arrangeres hovedsakelig som webinar, med noen innledere og et begrenset antall gjester fysisk til stede i Legenes hus.

Programmet for Legeforeningens erfaringskonferanse består av følgende tre hoveddeler:

Beredskap i sykehusene – hva kan vi lære?
Kommunal beredskap – hva kan vi lære?
Erfaringer fra pandemien
Fullstendig program for heldagskonferansen: