2020

Erfaringskonferanse om Covid-19

Heldagskonferanse 16. oktober 2020 for alle Legeforeningens foreningsledd.
10. juli 2020
Farget visualisering av elektron microskopibilde av Koronaviruset Covid-19. Foto: istockphoto.com Credit:narvikk
Farget visualisering av elektron microskopibilde av Koronaviruset Covid-19. Foto: istockphoto.com Credit:narvikk

Legeforeningen vil 16. oktober arrangere en heldagskonferanse om covid-19. Hensikten med dagskonferansen er å få direkte erfaringer fra våre medlemmer og tillitsvalgte ute i tjenesten. Men også å få synspunkter fra andre som står tjenesten nær.

Formålet for konferansen er å diskutere/drøfte:

  • Hva kan vi lære før neste bølge/hvordan forberede oss best før nye bølger/pandemier
  • Erfaringer vi som faggruppe er nærmest til å få frem

Erfaringene fra konferansen vil bli samlet og brukt i Legeforeningens videre arbeid mot myndighetene, politikere, helseforvaltning, kommunene og koronakommisjonen. Vi ønsker samtidig å få frem erfaringer om hva myndighetene og vi som profesjonsforening kan gjøre bedre.

Aktuelle temaer som vil bli diskutert er læring fra tidligere epidemier/pandemier, organisering/kapasitet av intensivberedskap, mulighet for nye bølger, ledelse i pandemisituasjon, og forskjeller i myndighetenes informasjon (Arbeidstilsynet, Fhi, Helsedirektoratet). I tillegg vil man ta opp organisering av smittepoliklinikker, legevakt og legekontor, kommunal beredskap, og karantene/smittevern for helsepersonell.

Nærmere program, påmelding og opplegg for dagskonferansen blir sendt ut i uke 35. Det vil bli en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse av de som skal dele sine erfaringer med korte innledninger, og webinar der det gis mulighet til å komme med innspill og spørsmål.

Dette er et internt arrangement for Legeforeningens foreningsledd.