2020

Følg Legeforeningens landsstyremøte direkte

For første gang skal Legeforeningen gjennomføre et digitalt landsstyremøte.
Vilde Baugstø
26. mai 2020
Foto: Thomas B Eckhoff
I år skal Legeforeningens landsstyremøte avholdes digitalt, via Zoom. Her fra fjorårets møte. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen.

Koronapandemien har tvunget frem nye måter å møtes på. Som følge av myndighetenes restriksjoner, vil også Legeforeningens landsstyremøte i år avholdes digitalt den 27. mai kl. 09.00.

Landsstyremøtet skal foregå via den digitale plattformen Zoom, og vil bli streamet direkte på Facebok

Fordi møtet gjennomføres digitalt, vil sakene om helsepolitisk debatt, aktuelle saker samt øvrige debattsaker, utsettes til det tradisjonelle møtet som planlegges til høsten. Det såkalte "åpningsmøtet" med prisutdelinger utsettes også til høsten. Landsstyret vil i mai behandle saker som omhandler regnskap, diverse lovendringer, vedtektsendringer, rettshjelpsordningen samt årsmelding.

Se hele programmet og les sakspapirene for det digitale landsstyremøtet 2020 her