Forventer reallønnsvekst for sykehusansatte

– Det er viktig at lønnsforhandlingene brukes for å kunne sikre den kompetansen de ulike sykehusene trenger for å levere gode helsetjenester, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse.
Rune Frøyland, Marit Hermansen og Bjørn Skrattegård
Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse, Marit Hermansen, nestleder Akademikerne helse og president i Legeforeningen, og Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør i Spekter. Foto: Akademikerne

Fredag klokken halv ti startet forhandlingene mellom Akademikerne helse og Spekter. Ved oppstart legger partene til rette for videre prosess for forhandlingene. Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse, innledet forhandlingene med å snakke om den krevende situasjonen samfunnet har stått i det siste halvåret.

– Det har vært stilt store krav til helsetjenestene våre. Akademikerne vil berømme sykehusenes innsats, og ikke minst aktiviteten og omstillingsvilje hos våre medlemmer og andre ansatte. Legene har møtt utfordringen med faglig tyngde, stort pågangsmot og kreativitet. I psykisk helse er det gjort store omstillinger til samtalearbeid med pasienter på digitale plattformer. Sykehusenes administrasjoner har stått i betydelige utfordringer og mye jobb, sa Frøyland.

Akademikerne forventer reelle forhandlinger med mål om å finne gode løsninger for sykehusene og medlemmene.

– Det er viktig at lønnsforhandlingene brukes for å kunne sikre den kompetansen de ulike sykehusene trenger for å levere gode helsetjenester. Vi går inn i årets oppgjør med forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i sykehusene. Frontfaget er en norm over tid, og ikke et absolutt tak i oppgjøret, sier Frøyland.

For Akademikernes medlemmer i sykehusene forhandles lønnen lokalt eller foreningsvis med Spekter.

– Ulike sykehus har ulike behov og utfordringer, og vi trenger lokale, kollektive lønnsforhandlinger uten sentrale føringer. Slik kan sykehusene best rekruttere og beholde riktig kompetanse, sier Frøyland.

Akademikerne tar også med seg et krav inn i forhandlingene om at sykehusene skal arbeide mer fokusert med klima, der alle helseforetakene i løpet av tariffperioden drøfte utarbeidelse en helhetlig klimaplan som inkluderer risikoreduserende tiltak