2020

Gjenvalgt som leder av Akademikerne helse

Rune Frøyland er gjenvalgt som leder av Akademikerne helse, og president Marit Hermansen fortsetter i en ny periode som nestleder.
Samfunnspolitisk avdeling
29. oktober 2020
Frøyland
MOTIVERT: – Jeg er sterkt motivert til et fortsatt arbeid for å beholde og videreutvikle vårt avtaleverk og våre partsrelasjoner, sier Rune Frøyland. Foto: Thomas B. Eckhoff

– Jeg er svært glad for å ha fått fornyet tillit til å lede det store lagarbeidet som Akademikernes forhandlinger i sykehusene er, sier Rune Frøyland.

Frøyland har vært leder i Akademikerne helse siden 2005. Han er også visepresident i Psykologforeningen.

– I helseområdet har vi i overveiende grad foreningsvise og lokale avtaler som forhandles og ivaretas av dyktige og engasjerte tillitsvalgte og av solide foreningssekretariater. Jeg er sterkt motivert til et fortsatt arbeid for å beholde og videreutvikle vårt avtaleverk og våre partsrelasjoner, sier Frøyland.

Marit Hermansen er gjenvalgt som nestleder. Hun ble første gang valgt til nestleder i 2015, samme år som hun ble valgt til president i Legeforeningen.

– Jeg takker for tilliten, og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Rune Frøyland og resten av utvalget. Våre medlemmer skal stå fremst i utviklingen av sykehusene, og da er et godt partssamarbeid grunnmuren, sier Marit Hermansen.

Akademikerne helse er hovedsammenslutningens forhandlingsutvalg i sykehussektoren. Utvalget inngår sentrale avtaler med Spekter på vegne av nesten 25 000 medlemmer om hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres. 

Akademikerne helse jobber for at det sentrale avtaleverket utbygges videre for å gi gode vilkår for pasientbehandling og for å ivareta de ansatte. Lønn skal kunne brukes aktivt for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i sykehusene.