2020

Gjennomslag for digital vaksinasjonsregistrering

En effektiv covid-19-vaksinering krever oppdaterte opplysninger. Myndighetene følger nå Legeforeningens råd om å kreve digital registrering umiddelbart etter hver vaksinasjon.
Anders Sondrup
25. november 2020
Marte Kvittum Tangen. Foto: Privat
FORNØYD: - Tiltakene skaper en trygghet for pasientene og bidrar til at fastlegene kan gjøre jobben sin, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. FOTO: Privat

– Tiltakene departementet foreslår, vil gi en mye bedre oversikt over hvem som er vaksinert. Det er skaper trygghet for pasientene og bidrar til at fastlegene kan gjøre jobben sin, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

SYSVAK er et nasjonalt, elektronisk vaksinasjonsregister. Alle som vaksinerer, må registrere vaksinasjonsopplysninger i SYSVAK. Frem til nå har lovverket ikke krevd at vaksinasjoner registreres digitalt. Regelverket har også åpnet for at opplysningene kan bli sendt til SYSVAK i etterkant. Dette har medført at apoteker og andre aktører har sendt Folkehelseinstituttet samlefiler med vaksinasjonsopplysninger i "bolker". Opplysningene har deretter blitt registrert i SYSVAK. Det har medført en treghet og registeret har ikke vært oppdatert til enhver tid.

Fastlegene må ha oversikt
Regjeringen har bestemt at vaksinasjon mot covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det gir fastlegene et stort ansvar for å kartlegge hvilke pasienter som tilhører risikogruppene og bør få vaksinen. Fastlegene må også ha oversikt over hvem som allerede har fått vaksiner, både mot covid-19 og mot andre sykdommer.

I dag er det flere enn fastlegene som vaksinerer. Myndighetene har åpnet for at covid-19-vaksinasjon også kan utføres av andre. Dagens influensavaksinering utføres blant annet av apotek. Dette krever et felles system med oppdaterte opplysninger. Legeforeningen har derfor vært bekymret for at SYSVAK ikke har vært oppdatert.

Innfører digital meldeplikt
Legeforeningen har krevd at SYSVAK må gi en dekkende og oppdatert oversikt over utførte vaksinasjoner. Kravet innebærer at alle må rapportere digitalt til SYSVAK, og at dette må skje rett etter at vaksinasjonen er utført. 

Etter at Legeforeningen kom med sine forslag, har Helse- og omsorgsdepartementet foreslått at vaksinatøren må melde til SYSVAK umiddelbart etter at pasienten er vaksinert. Helsepersonell skal registrere årsaken til at pasienten har fått covid-19-vaksine.

I tillegg foreslår departementet at det innføres samme digitale meldeplikt ved vaksinering mot influensa, pneumokokkinfeksjoner og kikhoste.

Legeforeningen applauderer tiltakene
Legeforeningen er godt fornøyd med at departementet lytter til tilrådningen.

Kvittum Tangen er også positiv til forslaget om at årsaken til at pasienten får covid-19-vaksine skal registreres.

– Det vil kunne bli avgjørende å se ulike diagnoser i sammenheng med bivirkninger, for å få kunnskap om hvilke pasientgrupper en vaksine kan være kontraindisert hos, sier hun.

Behov for oppdatering av systemet
Legeforeningen mener SYSVAK bør forbedres, for å legge til rette for at den store jobben med å vaksinere mot covid-19 kan skje så effektivt som mulig.

– SYSVAK blir et viktig verktøy for legene fremover. Det er et gammelt system. Det bør derfor oppdateres og blir mer brukervennlig. Mange årsaker til vaksinering bør kunne hentes inn automatisk til SYSVAK-skjemaet, slik som alder, sier Kvittum Tangen.