2020

Helsepersonell får tilbud om koronavaksine

Myndighetene varsler nå at utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om vaksine samtidig som sykehjemsbeboere og risikogrupper over 85 år. Legeforeningen tok til orde for dette allerede før jul og har gitt innspill til prioriteringsrekkefølgen.
MH
UTSATT HELSEPERSONELL: – Dette handler om forsvarlighet, beskyttelse og trygghet for dem som står i frontlinjen samtidig som det er viktig av kapasitetshensyn, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

– Gitt smittesituasjonen, har vi tatt til orde for å prioritere vaksinasjon av utsatt helsepersonell. Smittesituasjonen er uoversiktlig og kan endre seg raskt. Ved et høyt smittetrykk og stor belastning på helsetjenesten, er det derfor viktig å prioritere helsepersonell som står i frontlinjen i sykehus og primærhelsetjenesten. Dette handler om forsvarlighet, beskyttelse og trygghet for helsepersonell samtidig som det er viktig av kapasitetshensyn, forklarer Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Folkehelseinstituttet (FHI) setter nå av vaksiner til 15 000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene. Grunnen er betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene. Vaksinasjon av utvalgte helsepersonellgrupper vil pågå parallelt med vaksinasjon av beboere i sykehjem og risikogrupper over 85 år. Vaksinasjon av helsepersonell starter i uke 2.

Det er 370 000 helsepersonell i landet. Det er foreløpig ikke nok vaksiner til alle. Det må derfor gjøres prioriteringer. FHI har hatt dialog med og fått innspill fra både Legeforeningen, Sykepleierforbundet, KS og de regionale helseforetakene (RHF-ene) om hva slags helsepersonell som bør prioriteres først. På bakgrunn av dette har FHI utarbeidet mulige kriterier for å prioritere mellom helsepersonellgrupper i primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Under dagens pressekonferanse gjorde Camilla Stoltenberg, direktør i FHI, rede for dette arbeidet. RHF-ene og kommunene vil selv gjøre de lokale prioriteringene av helsepersonell, men FHI har laget forslag til kriterier som kan være til hjelp for å prioritere mellom ulike grupper.

Grunnen til at myndighetene endrer prioriteringsrekkefølgen er smittesituasjonen i landene rundt oss samt egen risikovurdering for smitteutviklingen de neste ukene. Dette er blant annet knyttet til betydelig reising og økt sosial kontakt i jule- og nyttårshelgene. FHI er også bekymret for importsmitte og mutasjoner av viruset som medfører økt smittsomhet.

Les mer om endringene i prioriteringsrekkefølgen for koronavaksine og mulige kriterier for prioritering, på FHIs nettsider.

Se også Legeforeningens høringssvar under.