Informasjon om utreiseforbud til medisinstudenter i utlandet

Medisinstudenter i utlandet som oppholder seg i Norge kan søke om dispensasjon fra utreiseforbudet for helsepersonell. Ved retur til Norge skal man oppholde seg 14 dager i karantene.
Medisinstudenter

– Dette er gledelige nyheter for norske medisinstudenter i utlandet. Det er viktig at de får anledning til å følge normal studieprogresjon, slik som studentene i Norge. Vi har fått utallige henvendelser om dette den siste tiden. Svaret til nå har vært at vi jobber med en slik unntaksbestemmelse, og derfor er det godt å se at Helsedirektoratet har lyttet og fått det på plass, sier Håvard Ulsaker, leder av Norsk medisinstudentforening. 

Helsedirektoratet vedtok 12.mars at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Nordmenn som tar medisinstudiet i utlandet har i etterkant av dette enten returnert til Norge for å bidra i helsevesenet eller har et ønske om det.

Vedtaket om reiseforbud for helsepersonell gjelder foreløpig ut april 2020. Utreiseforbudet gjelder også for studenter som arbeider eller hospiterer i helsetjenesten. Norske medisinstudenter i utlandet som oppholder seg i Norge og jobber i helsevesenet ville derfor vært forhindret fra å returnere til sitt studiested frem til mai. Dette kunne stoppet dem fra å avlegge eksamen og forsinket studieløpet.

For at norske medisinstudenter i utlandet som er berørt av utreiseforbudet skal få avlegge eksamen, opplyser Helsedirektoratet at det vil bli gitt dispensasjon fra reiseforbudet til å returnere til sitt studiested. Dispensasjonen er kombinert med krav om karantene ved tilbakekomst. 

Studenten som søker dispensasjon må vise i søknaden at de er student ved utenlandsk universitet og at eksamen nødvendiggjør utenlandsreise. Det gis ikke dispensasjon fra utreiseforbudet hvis formålet er å reise frem og tilbake i forbindelse med undervisning.  

I søknaden må det opplyses om:

  • Studieland
  • Universitet
  • Eksamensdato
  • Bekreftelse på ansettelsesforhold

Det siste er nødvendig fordi utreiseforbudet bare gjelder personell som jobber med pasientbehandling, og at de er i et tjenesteforhold. Studenter som har et avsluttet arbeidsforhold (utløpt kontrakt) trenger ikke å søke om dispensasjon.

Eksempel på bekreftelse fra arbeidsgiver/avdelingsleder/enhetsleder:

Jeg bekrefter at xxx studerer medisin ved xxx i xxx ved siden av å ha rammeavtale i x % stilling som ekstravakt (pleiemedhjelper) ved xxx.

Søknad om dispensasjon sendes fra virksomhetsleder der studenten er ansatt til Helsedirektoratet på e-post: godkjenning@helsedir.no. 

Merk emnefeltet med «Søknad om dispensasjon fra utreiseforbudet for helsefaglig student».