La frem regjeringens handlingsplan for fastlegeordningen

- Dette er en helt nødvendig handlingsplan. Den kan bidra til å snu krisen til optimisme og håp. Men jobben er langt ifra ferdig. Skal regjeringen nå målene som er satt, krever det ytterligere økonomisk satsing, sier president Marit Hermansen.
Skjermdump: regjeringen
ALLE TRENGER FASTLEGEN: President Marit Hermansen kommenterer handlingsplanen under regjeringens pressekonferanse mandag ettermiddag. Skjermdump: Regjeringen.no.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag regjeringens forpliktende handlingsplan for allmennlegetjenesten. Planen skal gjelde frem til 2024. Det ble også klart at regjeringen forplikter 1,6 milliarder kroner i friske midler til denne satsingen.

- Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud og hjelp til å mestre livet der de bor. Fastlegeordningen har vært en suksess, men vi ser at ordningen nå er under press og flere kommuner sliter med å rekruttere. Vi tar derfor grep for å beholde leger som arbeider som fastleger i dag, sørge for at flere ønsker å jobbe som fastlege og at de får brukt kompetansen og kreftene sine på pasientene, sa Høie under mandagens pressekonferanse.

Fortsatt krise i fastlegeordningen

Handlingsplanen har blitt til i dialog med Legeforeningen, KS og Oslo kommune. Målet har vært å komme fram til tiltak for å styrke, utvikle og bevare en fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet.

- Vi er glade for at regjeringen har lyttet og forpliktet seg til å oppfylle våre viktigste tiltak. Selv om den økonomiske rammen regjeringen legger fram i dag er betydelig, så er det fortsatt et stykke igjen. For krisen i fastlegeordningen pågår nå, og den eskalerer dag for dag. Midlene må derfor komme raskere. Og skal tiltakene gi ønsket effekt, må det bevilges enda mer. Først da kan vi være helt sikre på at dette merkes raskt ute blant fastlegene, sier Hermansen.

Presidenten takker medlemmene og de tillitsvalgte for deres viktige bidrag i arbeidet fram mot handlingsplanen.

- Deres innsats har vært helt avgjørende. De har meldt tydelig ifra om utfordringene og om tiltakene som må til. Skrittet vi tar i dag for utvikle og styrke ordningen, tar vi i fellesskap, sier Hermansen.

NØDVENDIG PLAN: Helseminister Bent Høie, president Marit Hermansen og statssekretær Inger Klippen under dagens pressekonferanse. Foto: Knut E. Braaten

Helseministeren slo i dag fast at handlingsplanen i første fase skal prioritere stabilisering av fastlegeordningen.

- Dette er viktig med tanke på hvor overbelastet fastlegene er i dag, og det understreket vi i vår utviklingsplan. Dette handler i praksis om kortere lister og mer tid til pasientene. Da må vi styrke økonomien i ordningen. Regjeringens plan er en start, men det trengs en ytterligere styrkning for å sikre at erfarne fastleger blir og at det oppleves attraktivt nok for nye leger å gå inn i ordningen. Vi har ingen tid å miste, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Planen inneholder 17 tiltak innenfor tre målområder, blant annet

  • Grunntilskudd i to år for de som begynner som fastleger og skal bygge opp sin praksis
  • Knekkpunkt som gir bedre finansiering for de første 1000 pasientene for eksisterende praksiser
  • Øke antall avtaler for spesialisering i allmennmedisin og øke  veiledningen
  • Avlaste fastlegene for oppgaver av ikke-klinisk art
  • Bedre kvaliteten på legetjenester til brukere med omfattende behov
  • Styrke Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)
  • Utvikle kvalitetssystem i allmennlegetjenesten
  • Gi flere leger mulighet for lederutdanning
  • Legge til rette for nye arbeidsverktøy og øke bruken av e-konsultasjon

Her finner du mer informasjon om handlingsplanen og tiltakene.