2020

Matcher leger med spennende jobber i distriktene

«Rett lege i rett jobb» er mottoet for Tidsskriftets stillingsportals nye tjeneste, Rekrutteringstjenester. Gjennom en enkel registrering vil man få tips og veiledning om stillinger som kan passe.
Vilde Baugstø
25. mai 2020
Foto: Andrew H/Unsplash.
VERDIFULL ERFARING: Rekrutteringstjenester kobler leger opp mot jobber i kommunehelsehelsetjenesten. Å jobbe som lege i distrikt gir mye ansvar og nyttig erfaring – i tillegg til flotte naturopplevelser. Her fra Reine i Lofoten. Foto: Andrew H/Unsplash.

Rekrutteringstjenester er et nytt tilbud fra Tidsskriftets stillingsportal, Legejobber. Som ung og nyutdannet lege, kan det være vanskelig å få oversikt over alle relevante og interessante stillinger. I tillegg til egen faglig utvikling, spiller livsfase og fritidsinteresser en viktig rolle. Rekrutteringstjenester ønsker å hjelpe til med å finne et arbeidssted og stilling som passer den enkelte sine personlige behov og ønsker, interesser og karrieremål slik at en finner en jobb man trives i, enten i dag eller en gang i fremtiden. Tjenesten utvikles i første omgang for kommunehelsetjenesten.

Enkel registrering
For å registrere seg, logger man inn på legejobber.no og fyller ut et registreringsskjema på «Min profil». I skjemaet legger man inn nåværende arbeidssøkerstatus, utdannelse, erfaring, kurs og liknende. Ønsker for fremtidig jobb og livssituasjon gjennomgås i samtale med en rådgiver fra Legejobber-teamet. Slik blir man en del av Rekrutteringstjenester sin kandidatbase og får også mulighet til å bli kontaktet senere dersom det dukker opp en jobb som passer ens profil. Gjennom å registrere seg, vil man dermed få mulighet til å motta karriereveiledning fra leger og rådgivere i Legejobber-teamet.

– Det kan være vanskelig å legge frem krav om goder til en potensiell arbeidsgiver. Da er det godt å ha en rådgiver som kan undersøke for en. Kanskje kan kommunen tilby hjelp med å finne jobb til partner, barnehageplass, eller kanskje de kan tilby gratis bolig om de finner rett lege. Vi skal ikke forhandle arbeidsavtalene for legene, men vi kan formidle ønsker og behov på en måte som gjør det enklere for begge parter å finne hverandre, sier prosjekteier og sjefredaktør i Tidsskriftet, Are Brean.

Prioritert område
I takt med internetts fremvekst har legenes stillingsmarked blitt stadig mer fragmentert og tilgangen til stillingene begrenset. Stadig flere arbeidsgivere benytter egne nettsider og ulike stillingsportaler for utlysning. Legejobber har jobbet lenge for å samle stillingsannonsene, med mål om å sikre et komplett nasjonalt stillingsmarked for leger.

– Dette er et prioritert område for Legeforeningen. Vi ønsker å bidra med å tilrettelegge for bedre tilgang på kvalifisert kompetanse – i hele landet. Samtidig er det viktig at medlemmene våre finner jobber de trives i og får variert erfaring fra flere landsdeler. Det vil gi bedre helsetjenester, til beste for både pasient og lege, sier generalsekretær i Legeforeningen, Geir Riise.

Satser på kommunehelsetjenesten
Et annet mål for Rekrutteringstjenester er at unge leger på sikt skal ta mer veloverveide karriereveivalg. Legejobber har tett kontakt med både arbeidstaker og arbeidsgiver. Det gir en unik mulighet til å gjøre gode koblinger mellom lege og arbeidssted.

Legejobber har også studert arbeidsmarkedet til leger i flere år og har erfart at unge leger ikke får tilstrekkelig informasjon om hva det vil si å jobbe innenfor de ulike spesialiseringene. De velger ofte karrierevei tilfeldig, og de bytter gjerne spesialisering underveis når de forstår mer. I tillegg ønsker unge leger i større grad enn tidligere å jobbe i sentrale strøk. Arbeidsgiverne på sin side sliter ofte med å finne rett lege, samt at det er mangel på spesialister.

Nyttig erfaring
Øyvind Stople Sivertsen er fastlege og medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Han hadde turnustjenesten sin i Båtsfjord i Finnmark og jobbet deretter et halvt år i nabokommunen Berlevåg. Senere har han vært tilbake der som korttidsvikar flere ganger. Han er ikke i tvil om at det har vært en nyttig erfaring å jobbe i distriktene.

– Som ung lege kan man mye teori, men har sjelden stått alene med ansvaret. Det lærer man mye av som alene på vakt i distrikt. Jeg ble raskt fascinert over hvor mye mer enn bare skolemedisin man må kunne for å bli en god lege i distriktet. Iblant er det vaktmesteren, med diger tang og sterke armer, som er redningen når en diger torskekrok med kraftige mothaker skal fjernes fra et øyenbryn. Andre ganger er det hjelpepleiernes gode innspill og sans for logistikk som blir avgjørende for å få en pasient raskt til sykehus når det ikke er flyvær, forteller han.

Rekrutteringstjenester er gratis for Legeforeningens medlemmer. Det er ikke nødvendig å være aktiv jobbsøker for å registrere seg.