Nominer kandidater til grunnutdanningsprisen

- Vi ønsker å løfte frem den eller de som gjør en spesielt god jobb og er gode rollemodeller for studentene, sier fagstyrets leder Cecilie Risøe.
Foto: Colourbox
Grunnutdanningsprisen er på 50 000 kroner. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Kjenner du en drivende dyktig underviser på medisinstudiet? Legeforeningen deler ut Grunnutdanningsprisen på 50 000 kroner til en underviser eller et fagmiljø i medisinsk grunnutdanning som bidrar til å skape gode leger og å synliggjøre undervisning som en naturlig del av legerollen.

Studentene ved de norske medisinske fakultetene er forslagsstillere ifølge vedtektene.

- God og engasjert undervisning er uvurderlig for våre fremtidige kolleger, men krever mye forberedelse og gir ingen uttelling merittmessig. Vi ønsker å løfte frem den eller de som gjør en spesielt god jobb og er gode rollemodeller for studentene, sier fagstyrets leder, Cecilie Risøe.

Prisen skal deles ut under Fagslandsrådet i april 2020.

Nominer den personen eller det fagmiljøet du mener fortjener å vinne prisen. Forslag med begrunnelse på maksimalt to sider sendes til Nmfs lokallag der underviseren eller fagmiljøet tilhører, innen 1. februar 2020.