2020

LANDSSTYREMØTET: Prisdryss til leger

Legeforeningen deler hvert år ut flere priser til leger som har utmerket seg innenfor ulike områder.
Vilde Baugstø
1. desember 2020
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
UTDELING: Vinnerne av Legeforeningens priser vil få en offisiell utdeling på landsstyremøtet i 2021. Bildet viser president Marit Hermansen på scenen under landsstyremøtet i 2019. FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Utdelingen skjer vanligvis på landsstyremøtet. På grunn av pandemien blir det imidlertid ingen formell utdeling før landsstyremøtet i 2021, men prisvinnerne mottar fortsatt prisene og premien i år.

Lederprisen
Legeforeningens lederpris deles ut til en lege som er, eller nylig har vært leder. Vedkommende skal ha vist god evne til dialog med ansatte med tydelige faglige og økonomiske mål for virksomheten. Lederprisen 2020 går til professor Jørund Straand ved institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO). Straand har vært leder for Avdeling for allmennmedisin ved UiO siden
2011.

Straand betegnes som en bauta i det allmennmedisinske forskningsmiljøet. Han har løftet allmennmedisin fra et sideprosjekt ved UiO til et hovedfag. Straand har også i tillegg til lederoppgavene ved UiO og egen forskning, deltatt aktivt i spesialistutdanningen i allmennmedisin.

Kvalitetspriser
Legeforeningen deler ut kvalitetspriser innenfor primær- og spesialisthelsetjenesten. Prisene skal stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten, med vekt på pasientfokus. Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, er vinner av kvalitetsprisen for primærhelsetjenesten. Innerdal har vært en pådriver for å redusere forskrivning av A- og B-preparater på en systematisk måte, som har resultert i 20 prosent nedgang.

Kvalitetsprisen for spesialisthelsetjenesten går til prosjektgruppen for Kvalitet i behandling av tykktarmskreft, Helse Nord, ved Trond Dehli. Prosjektet har vært viktig for å sikre lik behandling ved alle gastrokirurgiske enheter i helse Nord, og nettverksbyggingen blant deltagerne har vært av stor betydning.

Marie Spångberg og forebyggende medisin
Marie Spångberg-prisen er opprettet for å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats. I 2020 går denne prisen til Maria Skytioti, som førsteforfatter på artikkelen  Internal Carotid Artery Blood Flow Response to Anesthesia, Pneumoperitoneum, and Head-up Tilt during Laparoscopic Cholecystectomy. Anesthesiology (2019) som er en del av introduksjonen av ny teknologi og nye behandlingsmetoder innen kirurgi.

Legeforeningens pris for forebyggende medisin har som formål å vekke interesse for forebyggende medisin. I 2020 går prisen til Tone Hakvåg Rønning, Ellen Karine Grov og Torben Wisborg for artikkelen «Dødsfall og personskader ved bruk av ATV og snøscooter i Nord-Norge i 2013–14». Studien gir verdifull kunnskap om ulykker knyttet til bruk av motoriserte terrengkjøretøy, og er et godt utgangspunkt for videre arbeid med å iverksette forebyggende tiltak.