2020

SÆRAVTALEN: Leger i fem byer tas ut i streik

Legeforeningen varsler at til sammen 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger tas ut i streik fra og med mandag 26. oktober.
Samfunnspolitisk avdeling
21. oktober 2020
Marit Hermansen - Høst
LEGER I STREIK: Leger i fem byer tas nå ut i streik fra og med mandag 26. oktober. Foto: Legeforeningen

Torsdag 15. oktober konstaterte Riksmekleren at det ikke var mulig for partene å komme til enighet om særavtalen. Legeforeningen aksepterte ikke meklingsresultatet og planla dermed for en streik fra mandag 26. oktober.

Onsdag 21. oktober varsler Legeforeningen om hvilke leger som tas ut.

- Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten. Vårt første uttak skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, også under en streik, sier president Marit Hermansen.

Ikke tid til flere utredninger

Leger i mindre kommuner jobber i snitt 37,7 timer legevakt per uke, enten i form av tilstedevakt, hjemmevakt eller bakvakt. En fjerdedel av legene har mer enn 52,8 timer legevakt i uken. Dette kommer i tillegg til en vanlig arbeidsuke som fastlege. 1 av 10 leger jobber hele 100 timer legevakt eller mer per uke.

- KS har i årevis avvist alle forslag som ville redusert den enorme arbeidsbelastningen, og i stedet foreslått nye arbeidsgrupper og rapporter. Samtidig har arbeidstiden økt til uhåndterlige nivåer. Den alvorlige situasjonen i distriktskommunene viser at vi ikke har tid til flere utredninger. Vårt ønske er at KS nå viser ansvar, setter seg ned med oss og gjør de nødvendige avtaleendringene som må til for å lette det store arbeidspresset på legevakten, sier Hermansen.

Legeforeningens krav i forhandlingene har vært at legen må samtykke til mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt. Timene på legevakt kommer i tillegg til arbeidsuken som fastlege. Forslaget gir full lokal avtalefrihet og gode muligheter for kommunene til å finne bærekraftige løsninger i samråd med legene.

Varsler opptrapping

Første streikeuttak iverksettes mandag 26. oktober. Om partene ikke skulle bli enige om en avtale før den tid, varsler Legeforeningen at streiken vil trappes opp i begynnelsen av neste uke.

- Rekrutteringskrisen har gjort at legevaktene i mange kommuner er svært skjørt organisert og lavt bemannet. Vi vil likevel strekke oss langt for å avvikle en videre streik uten at dette rammer pasienttilbudet på unødig vis, avslutter Hermansen.