SÆRAVTALEN: Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd

– Vi har i løpet av denne streiken tatt ut svært få leger. Dette viser hvor skjørt legevakten er organisert mange steder i landet, sier president Marit Hermansen.
Collage - Støtte
TVUNGEN LØNNSNEMND: – Når streiken stanses ved 35 leger, er det illustrerende for hvor skjørt legevakten er organisert og hvor tynn kapasiteten er, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen

Regjeringen grep søndag 1. november inn i konflikten mellom KS og Legeforeningen med tvungen lønnsnemnd. Dermed avsluttes streiken om særavtalen, som har vart siden mandag 26. oktober.

Vi har hatt et forsiktig uttak, med svært få leger. Når streiken stanses ved 35 leger, er det illustrerende for hvor skjørt legevakten er organisert og hvor tynn kapasiteten er. Det viser med all tydelighet hvor lite som skal til før beredskapen i kommunene påvirkes, sier president Marit Hermansen.

Hermansen finner det paradoksalt at det er arbeidstakerne som har måttet streike for å stille betingelser til en arbeidstidsordning som i alle tilfeller vil være unntatt arbeidsmiljøloven.

Vi har hatt rikelig med tid til å finne nødvendige løsninger i tariffavtalene for å verne disse legene. KS underminerer den norske modellen ved ikke å ta ansvar for dette, sier Hermansen.

Bilde av Marit Hermansen, president i Legeforeningen.
TAKKER FOR STØTTEN: – Vi vil takke alle som har støttet kampen for å redusere arbeidsbelastningen på legevakt, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen.

Legeforeningen tar til etterretning at regjeringen griper inn, sett i lys av situasjonen landet står i med pandemien og med et særlig trykk på helsetjenesten.

KS har ikke vært villig til å inngå en eneste avtaleendring som ville hjulpet på den store arbeidsbelastningen, eller invitert til ny dialog i forbindelse med streiken. Vi skal nå forberede oss grundig til prosessen som skal føres for rikslønnsnemnden, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Stor takk til alle som har engasjert seg

I løpet av streiken har det vært markeringer og stands, innlegg og kronikker, streikecafé og en enorm aktivitet på sosiale medier. Forhandlingsdelegasjonen ønsker å rette en stor takk til alle som har vært involverte og som har vist sitt engasjement under streiken:

– Vi vil takke alle våre streikende medlemmer for deres innsats, vi vet at dette har vært krevende. Vi vil også takke befolkningen for deres enorme engasjement. Takk til fagforeningene og organisasjonene som har sendt oss støtteerklæringer og gjennom streiken stilt opp for vår sak og for våre krav. Og stor takk til alle våre medlemmer som har stått opp for sine kolleger – på alle arenaer.

Forhandlingsdelegasjonen har bestått av: 

Marit Hermansen – president, Nils Kristian Klev – leder i Allmennlegeforeningen (AF), Tor Magne Johnsen – styremedlem i AF, Kristin Utne – leder i Yngre legers forening (Ylf), Oda Sandli – styremedlem i Ylf, Meera Grepp – nestleder i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Ole Johan Bakke – styremedlem i LSA.