LANDSSTYREMØTET 2020: – Tusen takk for innsatsen

President Marit Hermansen åpnet Legeforeningens første digitale landsstyremøte med å prise medlemmenes innsats under koronapandemien.
Marit åpner landsstyremøtet
HISTORISK: Marit Hermansen åpnet foreningens første hedigitale landsstyremøte. Foto: Troy Gulbrandsen/Legeforeningen

– Viruset har preget oss alle og satt hele samfunnet på prøve. Våre medlemmer har gått foran og vist helsetjenesten på sitt aller beste. Og det har de gjort gjennom faglig spisskompetanse, omstillingsevne, godt samarbeid og kreativitet.

Legeforeningen var tidlig ute med å innføre strenge restriksjoner på egne arrangementer. Legeforeningens underforeninger fulgte opp anbefalingene. Presidenten ga foreningene honnør for fleksibiliteten de har vist:

– Dere har bidratt til å holde aktiviteten i foreningen oppe, men på digitalt vis. Denne omstillingsevnen har vært avgjørende for å holde hjulene våre i gang. Nå har turen kommet til landsstyret, og til et heldigitalt landsstyremøte. Dette er historisk, slo Hermansen fast.

Må investere i helse og beredskap

Under åpningstalen la Hermansen vekt på viktige lærdommer i forbindelse med pandemien:

– Evalueringen av myndighetenes håndtering blir viktig. Men det blir like viktig å se på hvordan helsetjenesten ble prioritert før utbruddet. Vi kan allerede i dag si at vi manglet mye og var dårlig forberedt.

Legeforeningens krav om å prioritere helse høyere, støttes av befolkningen. I en ny undersøkelse fra Kantar inntar helse en soleklar førsteplass over sektorer som burde prioriteres. Hele 39 prosent av de spurte setter helse på topp.

– Pandemien har vist oss med stor tyngde at beredskap koster. Men dårlig beredskap koster enda mer, sa Hermansen.

Mer aktuelle enn noen gang

Hermansen fortalte i tillegg om Legeforeningens tre satsingsområder: Alle trenger fastlegen, Tillitsvalgtsatsingen og Tid til en god legehverdag. Satsingene har blitt enda viktigere under pandemien som har satt sykehusene, kommunene og fastlegene på prøve.

– Mye tyder på at høsten blir krevende for helsetjenesten. Det er vårt mandat som forening å sikre at våre medlemmer har det bra på jobb, ikke minst når det stormer.

Hermansen ga avslutningsvis ordet til statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie, som i tur ga landsstyret sin hilsen og landets leger honnør for innsatsen under pandemien. Se deres videohilsen her.