Arrangerte Nevrodagene 2021

Med 500 påmeldte deltakere ble Nevrodagene i år arrangert heldigitalt over tre dager. Det ble en suksess.
skjermdump: nevrodagene
Lasse Pihlstrøm (til venstre) mottar formidlingsprisen under nevrodagene. Til høyre er leder i NNF Jana Midelfart Hoff og redaktør i Tidsskriftet Are Brean, som presenterte vinneren. SKJERMDUMP: Zoom/NNF

Nevrodagene, arrangert av Norsk nevrologisk forening (NNF), er fagdagene for alle landets nevrologer, uavhengig av stilling, alder og faginteresse. Fagdagene har blitt arrangert i over 33 år,  med rom for parallellsesjoner om alt fra mitokondriesykdommer til søvnproblemer. Ispedd høydepunkt som utdeling av Monrad Krohn-prisen til nevrologer som utmerker seg i feltet i inn og utland, og kasuistikk-konkurransen, som ikke bare gir verdifull trening i formidling for yngre kolleger, men også er noe håndfast å lære av.

Nevrodagene 2021 ble som så mange andre arrangementer det siste året, annerledes. 

- Et kjent og illsint virus spente bein for visjonen om en stor fysisk møteplass for norske nevrologer i år, sier leder i NNF, Jana Midelfart Hoff.

- Men vi trenger faglig påfyll, ikke minst nå, og kunne ikke utsette konferansen igjen i håp om bedre tider.

Pilotprosjekt
Så nevrologene hev seg rundt, og godt understøttet av Legeforeningens IT-avdeling, gikk en ukes fysisk konferanse om til å bli et tre dagers hel-digitalt møtemaraton 16 til 18.mars.

- Vi var utrolig fornøyd med Legeforeningens bistand, sier Jana Midelfart Hoff.

- Dette var et pilotprosjekt både for dem og oss, og med 500 påmeldte var det mer enn nok å holde styr på. Arrangementet var ikke bare heldigitalt, men også hel-desentralisert, med ordstyrer for eksempel i Bergen og Oslo, mens foredragsholder innledet fra København. Men det gikk veldig bra.

Hun fortsetter med glimt i øyet:

- Styret i NNF er ganske stolte av at nettopp vi nevrologer var med på pilotprosjektet og således en gang for alle parkerte fordommene om nevrologer som lite endringsvillige og konservative.

Fordeler og ulemper
Det bedrives utstrakt forskningsvirksomhet innenfor den norske nevrologien, og Nevrodagene viste igjen både nasjonal og internasjonal bredde, påpeker Midelfart Hoff.

- Det var svært mange gode foredrag og vanskelig å fremheve noen spesielt. Sesjonen om håndtering av svimmelhet, både akutt og klinisk, var imidlertid svært populær, og jeg er også glad for at vi gjennom foredrag og paneldebatt klarte å sette tema om hjerneovervåkning på agendaen. Nå trenger vi et løft for å sikre den akutt syke hjerne like god oppfølging som annen akutt sykdom.

Nevrologiforeningens formidlingspris gikk til Lasse Pihlstrøm, kjent spaltist i Morgenbladet og redaktør av foreningens medlemsblad, Axonet.  

Jana Midefalrt Hoff mener det både er fordeler og ulemper ved et digitalt arrangement.

- Ved å delta digitalt suges man lettere tilbake til driften, og man må dekke fravær ved sykdom og liknende når man ikke er fysisk borte. Det blir rett og slett vanskeligere å delta fullt og helt.  Hybrid-løsninger er antagelig veien å gå, noe digitalt, men også noe fysisk. Vi i styret satser i hvert fall på at Nevrodagene 2022 igjen kan bli en faglig og sosial møteplass for norske nevrologer – og ikke bare på nettet.