2021

Ole Johan Bakke gjenvalgt som visepresident i CPME

28. november 2021
Denne uken var Legeforeningen vertskap for generalforsamling og styremøte i Den europeiske legeforening (CPME) i Oslo.

Legelisten-saken behandlet i Høyesterett

26. november 2021
Høyesterett har denne uken behandlet Legeforeningens anke i saken om lovligheten til nettstedet Legelisten.no.

Maja Elisabeth Mikkelsen gjenvalgt som leder for medisinstudentene

24. november 2021
Lederen for Norsk medisinstudentforening (Nmf) er klar for sin andre periode. – Det betyr så mye å være til stede der studentene er, sier hun.

Håpet som brast

24. november 2021
Nina Wiggen elsker fastlegeordningen. Derfor må hun også ta farvel med den.

Legelisten opp i Høyesterett

22. november 2021
Denne uken skal Høyesterett behandle spørsmålet om Legelisten.no lovlig kan publisere kommentarer om helsepersonell. Legeforeningen anket saken inn for landets øverste domstol tidligere i år.

Nye metoder: Avgjørende med mer klinikerinvolvering

19. november 2021
Denne uken kom evalueringen av Systemet for nye metoder. Legeforeningen er opptatt av styrket klinikerinvolvering, og at leger må ha mulighet til å ivareta individuelle behandlingsbehov.

EHiN 2021

18. november 2021
Legeforeningen deltok på flere sesjoner under årets EHiN-konferanse.

Mer er ikke alltid bedre

16. november 2021
Torsdag 11. november gikk startskuddet for Gjør kloke valgs publikumskampanje «Mer er ikke alltid bedre». Målet er å nå ut til hele befolkningen om de uheldige konsekvensene av medisinsk overaktivitet.

Enighet med Spekter om ny hovedavtale

12. november 2021
Akademikerne og Spekter er enige i forhandlingene om ny hovedavtale i sykehus. Avtalen gjelder frem til 31. desember 2025.

Side 1 av 14