2021

Marit Hermansen valgt til internasjonalt verv

21. april 2021
President Marit Hermansen er valgt til leder av den medisinske etikkomiteen i Verdens legeforening (WMA).

Valgt til ny leder av Legeforeningens fagstyre

21. april 2021
Ståle Onsgård Sagabråten forteller at han går til oppgaven med ydmykhet.

Deltok på høring for en bærekraftig og grønn helsetjeneste

20. april 2021
Helsesektoren må inkluderes i regjeringens klimaarbeid. Det var den tydelige beskjeden da Legeforeningen deltok på Stortingshøring om å etablere en egen klimaplan for helsesektoren.

Hun vant Legeforeningens grunnutdanningspris

20. april 2021
Overlege på Haukeland og leder for forskerlinjen ved Universitetet i Bergen, Anne Berit Guttormsen, ble tildelt grunnutdanningsprisen under faglandsrådet 2021.

Krever reallønnsvekst for sykehusansatte

16. april 2021
– Vi har en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i år. Hvert sykehus må kunne bruke lønnsforhandlingene aktivt for å dekke sine ulike behov. Vi forventer at det er frie, reelle forhandlinger ved det enkelte sykehus, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse.

En ny vår for sykehusbygging i Norge

15. april 2021
Rett før påske arrangerte Overlegeforeningen webinar om sykehusbygging i Norge.

Rime gjenvalgt som leder av Overlegeforeningen

15. april 2021
Anne-Karin Rime ble gjenvalgt ved akklamasjon på Overlegeforeningens digitale landsrådsmøte torsdag 15. april. Rime kunngjorde samtidig at hun stiller som presidentkandidat i Legeforeningen.

Arrangerte Nevrodagene 2021

14. april 2021
Med 500 påmeldte deltakere ble Nevrodagene i år arrangert heldigitalt over tre dager. Det ble en suksess.

Underveisrapport om covid-19: – Berettelsen om en varslet katastrofe

07. april 2021
Norge var for dårlig forberedt i møte med koronapandemien. Det er konklusjonen i Legeforeningens underveisrapport om covid-19.

Side 1 av 4