2021

27. desember 2021

Blant Helse-Norges mektigste kvinner

President Anne-Karin Rime går rett inn på en tredjeplass på Kapitals liste over de mektigste kvinnelige helsetoppene i Norge 2021.
22. desember 2021

God jul og godt nytt år!

Legeforeningen ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og andre samarbeidspartnere en riktig god jul – og et godt nytt år!
20. desember 2021

Ny koronaavtale gir kommuneansatte bedre overtidsbetalt

Akademikerne kommune, herunder Legeforeningen, har inngått en ny, midlertidig avtale med KS om arbeidstid i kjølvannet av nye koronatiltak.
20. desember 2021

Kristin Utne og Marit Karlsen oppnevnt til medlemmer av helsepersonellkommisjonen

- Legeforeningen sitter på unik kunnskap om legers arbeidsforhold, behov og utvikling i faget.
20. desember 2021

Rett til juridisk bistand i Norden

Medlemmer av Legeforeningen har rett til juridisk bistand i Danmark, Sverige, Finland og Island ved kortere arbeidsopphold.
17. desember 2021

110 år med yngre leger

Ylf har tatt mange kamper for sine medlemmer. Hva ser de tre siste lederne av foreningen tilbake på? Og hva blir viktig for Ylf i fremtiden?
15. desember 2021

– Jeg planlegger ikke livet

Det er kanskje tilfeldigheter som har ført Anne-Karin Rime til presidentvervet i Legeforeningen, men hennes engasjement for et godt offentlig helsevesen til alle, har hjulpet henne langt på vei.
08. desember 2021

Dom i Legelisten-saken: – Bekymret for konsekvensene

Høyesterett har avgjort at leger ikke kan reservere seg mot omtale på nettstedet Legelisten.no. – Vi tar dommen til etterretning, men er bekymret for konsekvensene dette kan få for helsetjenesten og andre yrkesgrupper, sier visepresident Nils Kristian Klev.
07. desember 2021

Legevaktslege utsatt for brudd på likestillingsloven

En midlertidig ansatt legevaktslege fikk ikke forlenget arbeidsforholdet da hun skulle ut i foreldrepermisjon. Etter bistand fra Legeforeningen fikk legen fast ansettelse.

Side 1 av 16