2021

Blant Helse-Norges mektigste kvinner

President Anne-Karin Rime går rett inn på en tredjeplass på Kapitals liste over de mektigste kvinnelige helsetoppene i Norge 2021.
Anka-2021
I TOPPSJIKTET: – Plasseringen tar jeg som en bekreftelse på hva en sterk og samlet legeforening får utrettet, og ikke minst hvilken posisjon legene besitter, sier Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

– At Legeforeningen vurderes som så innflytelsesrik og sentral i helsetjenestens makthierarki, er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid, påpeker legepresidenten.

Hvorfor rangere makt?

Bladet Kapital har igjen kåret de 100 mektigste kvinnene i Norge. Politikere og toppbyråkrater dominerer årets hovedliste.

Tanken med kåringen er først og fremst å rette søkelyset på alle de dyktige kvinnene som har og tar makt og samfunnsansvar.

I tillegg til hovedlisten består kåringen av dellister innenfor åtte ulike bransjer/sektorer, deriblant helse.

«Et ekstra viktig talerør»

Legeforeningens president må kun se seg slått av Folkehelseinstituttets Camilla Stoltenberg og Helsedirektoratets Line Vold på listen over Helse-Norges mektigste kvinner 2021.

Rime topper dermed listen over foreningsledere på helsefeltet.

I sin begrunnelse skriver Kapital:

«På tredjeplass blant Norges mektigste kvinnelige helsetopper finner vi i år et helt nytt navn, men rollen hun besitter er ikke ny på denne listen. Anne-Karin Rime overtok nemlig i september toppvervet som president i Den norske legeforening etter Marit Hermansen. Med over 38 000 leger og medisinstudenter på medlemslisten er det vanskelig for sentrale beslutningstagere å ikke høre på Rime når spørsmål som vaksiner, vaksinestrategi, fastlegeordningen og beredskap diskuteres – og legenes sentrale rolle under pandemien har gjort foreningen til et ekstra viktig talerør.»

– Laginnsats

– Plasseringen tar jeg som en bekreftelse på hva en sterk og samlet legeforening får utrettet, og ikke minst hvilken posisjon legene besitter. Denne laginnsatsen skal vi være stolte av, avslutter Anne-Karin Rime.

Helse

Plass* Navn Stilling
1 (5) Camilla Stoltenberg (63) Direktør i Folkehelseinstituttet
2 (13) Line Vold (53) Avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet
3 (61) Anne-Karin Rime (53) President i Legeforeningen og styremedlem i en rekke legater og fond
4 (65) Anne C. Frøstrup (67) Nestleder i styret til Helse Sør-Øst
5 (66) Ingrid S. Ross (42) Generalsekretær i Kreftforeningen, styreleder i Kreftforeningen Livskraft og nestleder i Abelia-styret
6 (81) Karita Bekkemellem (56) Adm. dir. i Legemiddelindustriforeningen og styreleder i Legemiddelansvarsforeningen m.m.
7 (90) Gunhild A. Stordalen (42) Styreleder i Eat, medlem av div. utvalg innen FN, World Economic Forum og British Telecom m.m.
8 (92) Renate Larsen (46) Styreleder i Helse Nord, styremedlem i Bane Nor og adm. dir. i Norges Sjømatråd
9 (94) Tina Steinsvik Sund (51) Styreleder i Helse Midt-Norge og styremedlem i Argentum
10 Giske Ursin (60) Direktør i Kreftregisteret

*Rangering på hovedlisten i parentes.
Kilde: Kapital

For å rangere makt på en konsekvent måte, tar Kapital utgangspunkt i den samme maktdefinisjonen hvert år. Ifølge denne er makt muligheten til å påvirke. Det vil si å kunne være med på å bestemme og oppnå resultater. Det er derfor ikke bare formell makt som er avgjørende, men også andre former for makt som definisjonsmakt og faglig dyktighet.

Anne-Karin Rime er på 61. plass på årets hovedliste over Norges 100 mektigste kvinner. Juryen har gjort kåringen ut fra et utvalg på ca. 2,7 millioner kvinner i landet.

Les mer om Helse-Norges mektigste kvinner 2021 på Kapitals nettsider. NB: Denne saken krever innlogging.