2021

EHiN 2021

Legeforeningen deltok på flere sesjoner under årets EHiN-konferanse.
Bilde av Nils Kristian Klev
DIGITALISERING: Visepresident Nils Kristian Klev i samtale om den digitale transformasjonen. Foto: Tor Martin Nilsen/Legeforeningen

EHiN står for e-helse i Norge og er Norges største møteplass for digitalisering av helse. Arrangementet tiltrekker seg tilhørere fra både helsesektoren, næringslivet og beslutningstakere for å fremme morgendagens e-helseutvikling. I år ble konferansen holdt på X Meeting Point på Hellerudsletta og samlet både fysiske og digitale deltagere. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpnet konferansen.

– Vår felles helsetjeneste trenger bedre journal- og samhandlingsløsninger. Det er selve nervesystemet som gjør at pasienten opplever en helse- og omsorgstjeneste som henger sammen, og at fagfolkene kan gi best mulig hjelp. Da er det en forutsetning at relevante og nødvendige opplysninger om sykdomshistorie og legemiddelbruk følger pasienten og lagres på en trygg måte, sa Kjerkol før hun fortsatte:

– Vi ønsker å få til en mer stegvis utvikling av digitale løsninger. Det er på tide at vi begynner å realisere nytten av investeringene som er gjort i e-helseløsningene. Et godt eksempel er kjernejournal som allerede er tatt i bruk i store deler av helsetjenesten og som har gevinster både for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Nå må vi sørge for at løsningen også tas i bruk på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester. Det vil bidra til økt pasientsikkerhet, bedre kvalitet og gi helsepersonell mer effektiv tilgang til nødvendig informasjon om pasientene.

Visepresident Nils Kristian Klev deltok på to sesjoner under EHiN. Under Kommunenes arbeid på e-helseområdet ble det diskutert hva som bør prioriteres i de neste tre – fem årene innen e-helse i kommunal sektor, og hvordan man øker gjennomføringsevnen slik at kommunene kan få nødvendige gevinster på kort og lang sikt.

Av EHiN ble Klev invitert til en samtale med andre ledere i sentrale organisasjoner til å diskutere fremgang i den digitale transformasjonen. I panelet stilte Cathrine M. Lofthus, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, Lena Nymo Helli, CEO i Norway Health Tech og Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

– Covid-pandemien bekreftet at helsetjenesten er utpreget endringsvillig og kan omstille veldig raskt. Legeforeningen er utålmodig. Vi er glade for at utprøving av pasientens legemiddelliste endelig er i gang, men vi er bekymret for manglende statlig finansiering. Det er også positivt at man kommer videre i program digital samhandling, men også her er det fallgruver. Dessverre er vi stadig mer bekymret for dårlig brukervennlighet og en massiv belastning på legene fra statsforvaltningen som vil hente ut data fra oss. Det er viktig å få disruptive løsninger som gir oss mer tid til de gode pasientmøtene og mindre tid til unødvendig datautfylling, sa Klev til forsamlingen.

Les mer om EHiN