En ny vår for sykehusbygging i Norge

Rett før påske arrangerte Overlegeforeningen webinar om sykehusbygging i Norge.
Bilde av sykehusbygg
Overlegeforeningen og Legeforeningen mener at Norge må revurdere hvordan vi bygger sykehus i fremtiden.
BEDRE SYKEHUS: – Vårt mål er å sette søkelyset på hvordan vi bygger sykehus i Norge, sa Anne-Karin Rime, leder av Overlegeforeningen. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Formålet var kunnskapsformidling og erfaringsdeling knyttet til medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte i byggeprosesser.

– Vårt mål  er å sette søkelyset på hvordan vi bygger sykehus i Norge. Overlegeforeningen ønsker å bidra til at vi bygger enda bedre sykehus, både for pasienter, helsepersonell og andre ansatte. Pasientens helsetjeneste har blitt et mantra for regjeringen. Det innebærer for meg at pasienten også skal bli møtt med best mulig faglig behandling. Du kommer til sykehus for å bli frisk. Det krever at leger og annet personell har gode arbeidsforhold, slik at man kan stå lenge i jobb. Vi vet at det er viktig hvordan man har det på jobb. Å ha et godt arbeidsmiljø betyr mye for mange, men også det fysiske miljøet spiller en viktig rolle. Og der mener vi det er en del å hente i nye sykehusbygg, innledet Anne-Karin Rime, leder i Overlegeforeningen.

Overlegeforeningen og Legeforeningen mener at Norge må revurdere hvordan vi bygger sykehus i fremtiden, med tanke på beredskap og intensivkapasitet. Det må investeres mer i sykehusbygg, medisinsk utstyr, ny teknologi og kompetanse hos helsepersonell. En rekke sykehus over hele landet er nå enten under bygging eller planlegging. Alt tyder dessverre på at de samme feilene begås igjen.

Webinaret var delt i tre: Hvordan påvirke og når, erfaringer fra byggeprosjekt, og felles utfordringer og læringspunkter. Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef og advokat i Legeforeningen startet med å gi tilhørerne innsikt i regelverket knyttet til medvirkning og kjennetegn ved byggeprosjekter i sykehus. Hun ble etterfulgt av Marte Lauvsnes, avdelingssjef for rådgivingsavdelingen i Sykehusbygg HF som snakket om gode prosesser og involvering og medvirkning i planlegging og bygging av nye sykehus.

Etter Lauvsnes var det tid for erfaringer fra pågående byggeprosjekter og nylig ferdigstilte sykehus. Foretakstillitsvagt Britt Fritzman fortalte først om Sykehuset Østfold Kalnes som hadde korridorpasienter fra åpningsdagen og har slitt med dette siden. Harald Bergan ga innsikt i byggeprosessen rundt Drammen sykehus Vestre Viken som planlegges ferdigstilt i 2024. Ingvild Agledahl og Marit Vidringstad fortalte om Hammerfest sykehus som skal være klart for innflytting i 2025.

Webinaret ble avsluttet med en fruktbar diskusjon der engasjerte tilhørere bidro med et stort antall spørsmål og synspunkter.

Gikk du glipp av webinaret eller ønsker å vite mer om hva som ble presentert? Se hele webinaret her.