2021

Enighet i forhandlingene for legene i Virke

Legeforeningen og Virke ble i ettermiddag enige i forhandlingene om sentral særavtale for legene i private ideelle sykehus.
Bilde av Marit Hermansen
ENIGHET: – Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive, sier Marit Hermansen.

– Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi er glade for at særavtalen nå er tilpasset dagens spesialistutdanning. Vi har også sikret viktige rettigheter til kompetanseutvikling, sier president Marit Hermansen. 

Legeforeningen og Virke har blant annet avtalt et nytt lønnssystem for leger i spesialisering, tilpasset dagens spesialistutdanning. Partene har også blitt enige om bedre rettigheter knyttet til dekning av kostnader til kurs for LIS, kompetanseutvikling, spesialisering og forskning.

Det skal i perioden nedsettes et partssammensatt utvalg som blant annet skal se på sommerferieavvikling.

Innen 15. oktober skal det gjennomføres lokale forhandlinger i virksomhetene. 

Virke-området omfatter blant annet Diakonhjemmet og Haraldsplass diakonale sykehus. Særavtalen tilsvarer A2 i helseforetakene.