2021

Enighet i lønnsoppgjøret for leger i spesialisering

Legeforeningen og Spekter ble i ettermiddag enige i det sentrale lønnsoppgjøret for leger i spesialisering i helseforetakene, på Lovisenberg Diakonale Sykehus og på Martina Hansens Hospital.
President Marit Hermansen og allmennlegeleder Tom Ole Øren mener Helse- og omsorgskomitéen må prioritere fastlegeordningen i budsjettforhandlingene. FOTO: Arne Vatnøy
ENIGHET: Marit Hermansen beskriver forhandlingene om lønnsoppgjøret for leger i spesialisering som konstruktive. Foto: Legeforeningen.

– Forhandlingene har vært konstruktive så langt og vi opplever å ha blitt møtt på en innretning som var viktig for oss, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Forhandlingsresultatet er i tråd med rammen for offentlig sektor.   

Øvrige legegrupper i Legeforeningen skal nå forhandle lønn og tekstlige elementer ved det enkelte helseforetak.