Etablerer arbeidsgruppe for helseinnovasjon

Legeforeningen skal legge bedre til rette for helseinnovasjon og klinikknær utvikling som støtter pasientbehandling og bidrar til effektiv helsehjelp.
Bilde av Helga Brøgger
INNOVASJONSKOMPETANSE: – Det er viktig at leger får mer kompetanse innen innovasjon. På den måten kan vi bidra inn i prosjekter og prosesser med det medisinske og pasientnære perspektivet, sier Helga Brøgger. FOTO: Ellen Juul Andersen

Etter initiativ fra fagstyret har sentralstyret opprettet en arbeidsgruppe som skal kartlegge, analysere og foreslå tiltak og aktiviteter innen helseinnovasjonsfeltet. Arbeidet skal pågå ett år.

Faglig involvering

– Vi ønsker nye, gode og effektive løsninger velkommen, men det er viktig at de er til nytte både for  pasienter og helsepersonell. Det vil si løsninger som reduserer sykelighet, gir bedre helse, og mer effektive arbeidsdager for de ansatte, sier Helga Brøgger, leder i arbeidsgruppen for helseinnovasjon og Norsk radiologisk forening.

Helseinnovasjon er bredt og mangfoldig, og leger er representert på mange områder. Ofte inviteres klinikerne inn i enkeltprosjekter der målbildet allerede er besluttet eller som søkere til definerte innovasjonsprosjekter.

Tidlig klinikerinvolvering vil gi et annet utgangspunkt. Dette vil gjøre det mulig å påvirke strategiske beslutninger og veivalg som understøtter utredning, diagnostisering og behandling. Hvordan det kan legges til rette for at også små enheter, som fastlegekontor, kan drive med helseinnovasjon, er et spørsmål arbeidsgruppen kommer til å se på.

Involvert på et tidlig tidspunkt

God innovasjonspraksis krever at man i startfasen stiller gode spørsmål og peker på tydelige utfordringer i pasientforløp og/eller arbeidshverdagen til helsepersonell.

– Det er viktig at leger får mer kompetanse innen innovasjon. På den måten kan vi bidra inn i prosjekter og prosesser med det medisinske og pasientnære perspektivet. En slik kompetanse vil også være sentral for mange unge leger. Jeg tror vi i økende grad vil se at  yngre leger  vil  bruke sin kompetanse i innovasjonsprosjekter, og ikke nødvendigvis gå inn i et tradisjonelt LIS-løp, avslutter Brøgger.

Arbeidsgruppen ønsker gjerne innspill fra medlemmer, de fagmedisinske miljøene, yrkesforeningene og innovasjonsmiljøet.

Har du innspill? Ta kontakt med Helga Brøgger.