2021

Fordelaktig rente i Legeforeningens lånefond

Fra og med 1. juni fjerner vi rentepåslaget for samtlige lån i Lånefondet. Deretter fastsettes renten på alle lån til det til enhver tid gjeldende nivået på normrentesatsen for gunstige lån i arbeidsforhold.
25. mai 2021
Bilde av sparegris. Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Har du lån som er godkjent før 1. januar 2020 i Lånefondet? Renten på eksisterende lån er fastsatt til 0,50 prosentpoeng over «normalrenten for gunstige lån i arbeidsforhold» (normrenten).

Normrenten i inneværende periode (1.1.2021-1.8.2021) er fastsatt til 1,5 prosent. Det innebærer at disse lånene i Lånefondet per i dag har en rente på 2,0 prosent.

Bakgrunnen for endringen er et ønske om å gjøre det enklere for allmennleger å drive praksis. For deg som låntaker innebærer dette at du får en rente lik normrenten, uten rentepåslag.