Gjør kloke valg inntar Norsk Elektronisk Legehåndbok

NEL-redaksjonen har i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin og Legeforeningen inkludert anbefalinger fra Gjør kloke valg-kampanjen i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).
Bilde av Marte Kvittum Tangen
– Jeg har stor tro på at kloke valg-anbefalingene nå blir kjent og brukt av enda flere allmennleger, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

– For at Gjør kloke valg-anbefalingene skal hjelpe klinikere og pasienter til å unngå medisinsk overaktivitet, må de være lett tilgjengelige. NEL er det oppslagsverket allmennleger bruker i konsultasjoner. Når kloke valg-anbefalingene blir inkludert i NEL, er dette det aller viktigste for å sikre god implementering av Gjør kloke valg i allmennmedisin. Jeg har stor tro på at anbefalingene nå blir kjent og brukt av enda flere allmennleger, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. 

Gjør kloke valg jobber for å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten. Kampanjen er en norsk versjon av Choosing Wisely som ble lansert i USA i 2012. I Norge startet Gjør kloke valg som et initiativ fra Legeforeningen, i samarbeid med Norsk Pasientforening.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. Oppslagsverket oppdateres og kvalitetssikres kontinuerlig av fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehus og universiteter. I Norge bruker 90 prosent av alle allmennleger NEL, i tillegg til det offentlige, sykehus og kommuner. Over 19 000 norske helsepersonell gjør oppslag i NEL hver uke.

Målet for Gjør kloke valg er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Pasientene inviteres også til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling.

Les mer om samarbeidet mellom NEL og Gjør kloke valg.