Helselederskolen søker studenter

Helselederskolen er et kurs på masternivå og arrangeres av Legeforeningen i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Nå er det opptak for semesteret 2021/2022.
Bilde av leger i korridor
SØKER STUDENTER: Har du lyst til å søke plass på Helselederskolen? Søknadsfrist er 3. juni 2021. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Helselederskolen har blitt arrangert to ganger tidligere og ble opprinnelig etablert for å tilby ledelsesutdanning til kolleger uten formell ledererfaring fra helsevesenet. Tidligere deltagere har gitt veldig gode tilbakemeldinger, og på bakgrunn av stor etterspørsel har det nå blitt åpnet for at alle leger kan søke. Det er 40 ledige plasser og kurset kvalifiserer til 15 studiepoeng.

Hvordan legges kurset opp?

Helselederskolen foregår som en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger. Undervisningsformene er en miks av forelesninger, diskusjoner i plenum, gruppearbeid, og to skriftlige oppgaveinnleveringer (skygg-en-leder og avsluttende eksamen).

Kurset sikter på å gi deltakerne en introduksjon til begreper og perspektiver på ledelse i helsetjenesten. Blant temaene er organisasjonspsykologi, økonomi, helseledelse og jus, forandringsledelse, internasjonale perspektiver og innovasjon. Deltakerne vil også bli kjent med ledelsesutfordringer ved å skygge en leder i helsetjenesten.

Hver av samlingene går over syv timer.

Foreløpig plan for Helselederskolen er:

 • Første samling, tema: Introduksjon til helseledelse

Tid: Lørdag 18. september 2021 kl. 11.00-18.00. Sted: Legenes hus, Oslo

 • Andre samling, tema: Organisasjonspsykologi

Tid: Lørdag 16. oktober 2021 kl. 09.00-16.00. Sted: Digitalt via Zoom eller Teams

 • Tredje samling, tema: Økonomi

Tid: Lørdag 20. november 2021 kl. 11.00-18.00. Sted: Legenes hus, Oslo

 • Oppgave: Skygg en leder. Planlegges sluttført før samling nummer fire 12. februar 2022

 • Fjerde samling, Tema: Helseledelse og jus

Tid: Lørdag 12. februar 2022 kl. 09.00-16.00. Sted: Digitalt via Zoom eller Teams.

 • Femte samling, tema: Forandringsledelse

Tid: Lørdag 19. mars 2022 kl. 09.00-16.00. Sted: Digitalt via Zoom eller Teams

 • Sjette samling dag 1 Internasjonalt perspektiv

Tid: Lørdag 23. april 2021 kl. 11.00-18.00. Sted: Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo

 • Sjette samling dag 2 Innovasjon

Tid: Søndag 24. april 2022 kl. 09.00-16.00. Sted: Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo

 • Eksamensoppgave

Tidsfrist for levering: (tentativ) mandag 31. mai 2022 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Deltagere ved Helselederskolen må oppfylle følgende kriterier:

 • Inneha generell studiekompetanse
 • Ha gyldig medlemskap i Legeforeningen
 • Ha fullført minst fire år av medisinstudiet

Kursdeltakere må dekke reiseutgiftene til de tre fysiske samlingene i Oslo samt utgifter til to overnattinger i forbindelse med to av samlingene. Egenandelen er på 2500 kr.

Har du lyst til å søke?

Skriv en motivert søknad på maks én A4-side (skriftstørrelse 12, Times New Roman, enkel linjeavstand).

Søknaden skal svare på:

 • Hva er din motivasjon for å søke opptak ved Helselederskolen?
 • Hva ønsker du å bruke din ledelseskompetanse til å oppnå i fremtiden?
 • Beskriv en situasjon i helsetjenesten der du opplevde at det ble utøvd ledelse. Forklar kort hva du ville vektlagt om du skulle løse ledelsesoppgaven i samme situasjon.

Søknad sammen med kortfattet CV sendes til helselederskolen@legeforeningen.no

Søknadsfrist er 3. juni 2021.