Hun er vinneren av Legeforeningens lederpris 2021

Elin Bjørnestad, klinikkoverlege ved Haukeland universitetssykehus, omtales som hovedårsaken til det gode arbeidsmiljøet blant legene på klinikken.
Elin Bjørnestad. FOTO: Privat
Elin Bjørnestad er klinikkoverlege ved Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland universitetssykehus. FOTO: Privat

– Årets prisvinner fikk hele tre nominasjoner til årets lederpris, fra leger i spesialisering og overleger, så vel som vitenskapelig ansatte leger.

Slik åpnet president Marit Hermansen talen til årets vinner av Legeforeningens lederpris, Elin Bjørnestad. Bjørnestad er klinikkoverlege ved  kirurgisk serviceklinikk på Haukeland universitetssykehus. 

I kriteriene for prisen heter det at den skal tildeles en lege som er, eller nylig har vært, leder og er medlem av Legeforeningen. Videre måles vedkommende opp mot følgende kriterier:

  • Vist god vilje og evne til dialog med ansatte
  • Utvist god ledelse mot tydelige faglige mål for virksomheten
  • Utvist god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten
  • Bidratt til at ansatte er motiverte
  • Har tatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten
  • Bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle eller kritikkverdige forhold i virksomheten
     

Visepresident Anne-Karin Rime utdypet:

– Prisvinneren har videre bidratt til at ansatte er motiverte. Hun omtales som hovedårsaken til det gode arbeidsmiljøet blant legene på klinikken. Hun har alltid en åpen dør for legene. Hun er opptatt av å se og legge til rette for hver enkelt, og er alltid tilgjengelig for små og store problem som legene måtte ha.

Rime fortsatte:

– Vedkommende har bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle eller kritikkverdige forhold i virksomheten. Prisvinneren er opptatt av å utvikle et godt sikkerhetsklima i avdelingen, der alle de nesten 100 legene uavhengig av erfaring eller stilling kan ta opp forhold som berører pasientsikkerhet på en trygg og god måte.

– Etter Sentralstyrets syn er det ikke tvil om at årets vinner har gjort seg fortjent til å motta Legeforeningens lederpris, sa Marit Hermansen.

Det var en rørt og glad Elin Bjørnestad som takket for prisen via Zoom.

– Dette var veldig overraskende. Som legeleder har jeg fokus på at det faglige må stå i sentrum. Det gjelder utdanning av leger, og at leger får utvikle seg i jobben sin. Jeg er opptatt av at leger har gode arbeidsforhold slik at de faktisk kan få utøve den kunnskapen de har i møte med pasienten, forklarte Bjørnestad.

Hun understreket:

– Denne prisen deler jeg med alle mine fantastiske kollegaer som gir meg god energi, og med verdens beste sekretær. Jeg kunne ikke gjort den jobben jeg gjør uten henne. Tusen takk.