Jannicke Mellin-Olsen utnevnt til ridder av St. Olavs orden

Anestesilegen ved Bærum sykehus får utnevnelsen for sin innsats for norsk klinisk samfunnsmedisin.
Foto: Erik Modal/Vestre Viken HF
RIDDER: Det var Jannicke Mellin-Olsens arbeidsgiver, Vestre Viken HF, som tok initiativet til utmerkelsen. Foto: Erik Modal/Vestre Viken HF.

Jannicke Mellin-Olsen fikk utnevnelsen ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden under en seremoni i Oslo 10. september. Hun beskriver det som uvirkelig.

– Jeg føler at jeg flyter på et hav av varme og velvilje, fra absolutt alle. Jeg unner alle å få oppleve en slik dag i livet sitt, sier hun og legger til:

– Det er utrolig stort å få en slik utmerkelse. For hver person som får den, er det sikkert 100 personer som også hadde fortjent det.

Arbeidsgivers initiativ
Det var Vestre Viken HF som tok initiativ til utmerkelsen, noe Mellin-Olsen satte ekstra stor pris på.

– Jeg har blitt sett av arbeidsgiveren min. Det at de tar et slikt initiativ, når jeg i tillegg har vært mye borte fra jobben – i en tid med mye fokus på produksjon og drift, betyr utrolig mye.

Hun har selv vært opptatt av å lytte til pasienter og pårørende, god kommunikasjon, åpenhet og etikk.


Pasientsikkerhetsarbeid
Jannicke Mellin-Olsen har en lang og ekstremt innholdsrik karriere å se tilbake på. Hun har tidligere vært president for verdens anestesileger i World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA). I fire år var hun dermed leder for 500 000 anestesileger i 150 land, før hun avsluttet vervet i 2020.

Hun har også vært svært aktiv i pasientsikkerhetsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, og var den første ikke-amerikanske personen i styret i Patient Safety Movement Foundation, som samarbeider tett med WHO, pasienter, pårørende, politikere, sykehuseiere og industrien for å bedre pasientsikkerheten. Her hjemme var hun en av pådriverne for å opprette Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM).


Pådriver for faget
Mellin-Olsen var den første kvinnelige legen som fullførte førstegangstjenesten i Forsvaret, det skjedde i FNs fredsbevarende styrker i Libanon. Da hun så soldater som fikk problemer i ettertid, startet hun Trøndelag FN-veteranforening og ble senere visepresident i Norges FN-Veteranforbund, nå NVIO.

Mellin-Olsen har vært på oppdrag for Røde Kors og har jobbet med mineskadde og akuttmedisin. Hun har også vært medisinsk sjef for Midtøsten, Afrika og Europa i MedAire, Inc. – et amerikansk selskap som har sykdom hos flypassasjerer som hovedoppgave.

Også i Legeforeningen er Jannicke-Mellin Olsen et kjent fjes, og er i dag aktiv i Overlegeforeningen. Tidligere har hun vært leder av Norsk anestesiologisk forening, og hun har i mange år vært en pådriver for å styrke den fagmedisinske aksen i foreningen. Legeforeningen fikk sitt eget fagstyre i 2018.