Klar oppfordring til Stortinget: - Det haster for fastlegeordningen og sykehusene

President Anne-Karin Rime og visepresident Nils Kristian Klev var tydelig i sitt budskap under høringen om Solberg-regjeringens siste statsbudsjett: - Hvis vi skal bevare en god og likeverdig offentlig helsetjeneste, må det investeres mer i både fastlegeordningen og sykehusene nå.
Foto av Nils Kristian Klev og Anne-Karin Rime
STRAMME RAMMER: - Det siste budsjettforslaget til Solberg-regjeringen løser ikke utfordringene helsetjenesten står overfor, sier Nils Kristian Klev og Anne-Karin Rime. Foto: Gisle Bruknapp

Legeforeningen har over tid advart om at det satses for lite på helse i statsbudsjettene. Da det i statsbudsjettet for 2021 ble avsatt ekstraordinære midler knyttet til håndteringen av pandemien, mente Legeforeningen at dette måtte markere starten på et varig økonomisk løft i investeringene til helse. Den avgåtte Solbergs-regjeringen har ikke fulgt opp Legeforeningens oppfordring. Forslag til statsbudsjettet for 2022 er stramt når det gjelder bevilgninger til fastlegeordningen og sykehusene. Budsjettet løser ikke utfordringene helsetjenesten står overfor.

Krisen i fastlegeordningen har aldri vært verre 

Visepresident Nils Kristian Klev understreket at Legeforeningens krav om mer penger til fastlegeordningen ikke handler om mer penger til den enkelte lege, men om å få flere leger inn i ordningen. Han kunne fortelle at krisen i fastlegeordningen aldri har vært verre, og at bare forrige måned mistet 10 000 nordmenn fastlegen sin.  

– Det handler nå om vi skal ha en fastlegeordning eller ikke, og om vi ønsker å gi befolkningen likeverdige og gode helsetjenester, sa Klev.  

Mot slutten av sitt innlegg kom Klev med en krystallklar oppfordring til Stortinget:  

- Stortinget må sende et absolutt krav til ny regjering: Hvis det ikke settes inn kraftfulle nasjonale tiltak nå, rakner fastlegeordningen, oppfordret Klev.  

Slår alarm om stappfulle sykehus og en uholdbar arbeidssituasjon for legene  

I budsjettforslaget legges det til grunn at sykehusene vil være tilbake i en mer normal driftssituasjon i 2022, og at det ikke lenger er behov for ekstrabevilgninger knyttet til håndtering av pandemien. 

Men president Anne-Karin Rime påpekte at sykehusene fortsatt er sterkt preget av pandemien. Situasjonen er nå svært alvorlig med tanke på kapasitet og legens arbeidshverdag.   

- Det er fullt på intensivavdelingene, og vi får stadig meldinger om smitteutbrudd. Arbeidsforholdene på sykehusene er like vanskelige nå som under pandemien for et år siden, konstaterte Rime.  

I statsbudsjettet for 2021 ble det tatt høyde for økte kostander knyttet til pandemien gjennom ekstrabevilgninger på flere milliarder. Ingen av disse ekstrabevilgningen foreslås videreført neste år. Bevilgningene som foreslås for 2022 vil gi sykehusene et minimalt økonomisk handlingsrom i en svært krevende situasjon. Legeforeningen avsluttet høringen med å komme med en klar oppfordring til Stortinget:  

– Dere må sørge for at de ekstrabevilgningene som ble gitt til sykehusene i fjor, ikke fjernes i år. Dette er ikke tiden for sparetiltak, avsluttet Rime.