2021

Kristin Utne og Marit Karlsen oppnevnt til medlemmer av helsepersonellkommisjonen

- Legeforeningen sitter på unik kunnskap om legers arbeidsforhold, behov og utvikling i faget.
Vilde Baugstø
20. desember 2021
FOTO: Legeforeningen
MEDLEMMER: Marit Karlsen (til venstre) og Kristin Utne. FOTO: Legeforeningen

Regjeringen ønsker å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, og har derfor opprettet en ny kommisjon som skal kartlegge og foreslå tiltak for å dekke behovet for helsepersonell frem mot 2040. Fristen for arbeidet blir 1. februar 2023.

Kommisjonen er ledet av lege og tidligere NTNU-rektor, Gunnar Bovim.

Fra Legeforeningen er Kristin Utne, sentralstyremedlem og leder av Yngre legers forening (Ylf), og allmennlege og sentralstyremedlem Marit Karlsen, representert i helsepersonellkommisjonen.

- Jeg er selvfølgelig glad for muligheten til å delta i dette viktige arbeidet. Legeforeningen og Ylf sitter på unik kunnskap om legers arbeidsforhold, behov og utvikling i faget. Jeg håper å kunne representere hele foreningen bredt, og sikre at vi dimensjonerer helsetjenesten for nåværende og fremtidig spesialistbehov, sier Kristin Utne.

Hun peker på at behovet for leger, og helsepersonell i stort, avhenger av mange faktorer.

- Sykehusbygg som tilrettelegger for god pasientbehandling, gode IKT-løsninger og nok merkantilt personale er ne forutsetning for at vi skal kunne bruke legenes kompetanse fullt ut. Disse faktorene påvirker også fremtidig legebehov.

Også Marit Karlsen takker for tilliten. 

- Jeg håper å kunne bidra på godt vis med erfaring fra mange år i klinisk arbeid som fastlege i distrikt, som LIS2 på lokalsykehus, samt gjennom det brede kunnskapsgrunnlaget om helsetjenesten gitt meg som tillitsvalgt i Allmennlegeforeningen og Legeforeningen, uttaller Karlsen og legger til: 

- Fremover blir det viktig å sikre befolkningen gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor de bor, og uavhengig egen økonomi.

Regjeringen skriver at kommisjonen blant annet skal vurdere "hvordan innovasjon gjennom digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer kan påvirke det framtidige personellbehovet og kartlegge frafall i tjenestene. Den skal også se nærmere på hvordan ubenyttet arbeidskraft kan kvalifiseres og mobiliseres".

Kommisjonen skal levere en NOU innen 1. februar 2023.

Medlemmer av helsepersonellkommisjonen

Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
Iren Mari Luther, leder, Oslo
Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
Marit Karlsen, lege, Kautokeino
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
Morten Dæhlen, professor, Tønsberg