LANDSSTYREMØTET: – Det er dere som har stått i front

President Marit Hermansen var tydelig på den avgjørende rollen leger har spilt og ga dem en stor del av æren for at landet har klart seg godt gjennom pandemien.
President Marit Hermansen
PRESIDENTEN ÅPNET LANDSSTYREMØTET: Legene har stått i front under pandemien. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

Tirsdag 1. juni åpnet Legeforeningen sitt tredje digitale landsstyremøte på ett år. Hermansen påpekte at hun håpet dette ville bli det siste i dette formatet:

– Dette sentralstyret vil aldri møte landsstyret til debatt i en feststemt sal. Men vi får heller drømme litt om alt dette som skal skje i Stavanger til neste år.

Leger i front

Hermansen åpnet talen ved å trekke fram legenes avgjørende innsats under pandemien. En innsats som har kostet ressurser, krefter og tid.

– Om det er smittesporing, livredning, opplysning, forskning eller kritisk tenkning, så står legene i front. For leger tar ledelsen. Leger har ansvaret og tar ansvaret. Jeg er stolt over å være leder for alle dere.

Presidenten pekte på arbeidet som har blitt gjort fra sentralt hold og av et samlet sekretariat. Legeforeningen har stilt hele sitt apparat til disposisjon for medlemmene, for å rådgi om det faglige, det arbeidsrettslige, men også det menneskelige.

– Villa Sana har vært en livsviktig tjeneste for mange leger. Dette ligger i kjernen av det Legeforeningen skal tilby sine medlemmer. Vi skal være der for medlemmene og være en forening for alle leger, hele livet, sa Hermansen.

Viktige gjennomslag for medlemmene

Hermansen la vekt på at medlemmenes sikkerhet og trygghet har vært førende for Legeforeningens arbeid.

– Vi krevde helt fra starten av at regjeringen måtte skaffe nok smittevernutstyr til helsetjenesten, og ha åpenhet om vurderingene. Og vi insisterte på at våre medlemmer må prioriteres i vaksinekøen og at vaksinasjonsstrategien måtte endres. Alt dette fikk vi gjennomslag for.

Presidenten la også vekt på Legeforeningens underveisrapport om pandemien, som samlet medlemmenes opplevelser, vurderinger og behov i ett dokument. Da korona-kommisjonen la fram sin rapport én uke senere, var disse stemmene fraværende. Hermansen mener det er helt avgjørende at dette perspektivet løftes fram i kommisjonens videre arbeid.

– Mange viktige beslutninger tatt under pandemien, har blitt justert og endret nettopp som følge av Legeforeningen og alle våre foreningsledds samlede innsats. Det er ingen tvil om at våre innspill og vår innsikt kommer både pasientene og medlemmene til gode.

Siste tale som president

Hermansen har sittet i tre perioder, det lengste en president kan sitte i Legeforeningen. Hun går av i september og holder dermed sin aller siste tale som Legeforeningens øverste leder.

– Det er med glede jeg ser den store interessen for å innta verv i Legeforeningen. Verv i alle våre underforeninger og hele veien opp til setene i sentralstyret. Det er krevende landskap det nye sentralstyret skal navigere gjennom, men jeg er helt sikker på at vi får et fornyet og engasjert mannskap, klare til å ta over roret fra 1. september.

Hermansen ønsket å takke alle hun har møtt og som har delt av sin tid og sin kunnskap i løpet av sin presidentperiode.

– Dere har gjort meg bedre. Jeg er imponert over innsatsviljen og fellesskapet denne foreningen er bygd på. Og jeg er takknemlig for tilliten dere har vist meg disse seks årene.

Debatten mellom visepresident- og presidentkandidatene finner sted senere tirsdag 1. juni. Selve valget av president og nytt sentralstyre avholdes onsdag 2. juni.