2021

LANDSSTYREMØTET: Nytt arbeidsprogram vedtatt

Landsstyret har vedtatt nytt arbeidsprogram for Legeforeningen de neste to årene.
Bilde av Nils Kristian Klev
LA FREM: Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, presenterte forslaget til nytt arbeidsprogram for 2021 - 2023. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Sentralstyret nedsatte i oktober 2020 en arbeidsgruppe som besto av lederne i Overlegeforeningen, Allmennlegeforeningen, Yngre legers forening og fagstyret for å utforme et forslag til arbeidsprogram for perioden 2021 til 2023.

Forslaget ble lagt frem for landsstyret. Endelig program ble vedtatt torsdag 3. juni, etter justeringer basert på innspill fra delegatene. Det gjennomgående temaet for det nye arbeidsprogrammet er betydningen av helse og trygghet, med særlig vekt på beredskap i hele helsetjenesten. Flere budskapspunkter og formuleringer understreker hvor viktig god beredskap er i møte med helsekriser, og at dette perspektivet vil være førende for Legeforeningens arbeid fremover.

Arbeidsprogrammet fremhever også behovet for en bedre arbeidshverdag og et godt arbeidsmiljø for alle leger – og understreker fellesskapet i profesjonen. 

Hovedtemaene i det nye arbeidsprogrammet er: 

  • God beredskap koster – men dårlig beredskap koster mer
  • Kvalitet og pasientsikkerhet i alt vi gjør
  • En bedre arbeidshverdag og arbeidsmiljø for alle leger
  • God spesialist- og etterutdanning
  • En sterk offentlig helsetjeneste er førstevalget
  • Prioritere psykisk helse og arbeide for en god folkehelse
  • Solidaritet over landegrenser
  • Legeforeningen: For alle leger, hele livet