2021

Lansering av Legebarometeret

Vi ønsker velkommen til Legebarometeret som lanseres mandag 10. mai klokken 09.00-10.30. Vi sender lanseringen direkte.
10. mai 2021

Legebarometeret vil vise mangelen på fastleger i kommunene og psykiatere i helseforetakene. I lys av funnene i rapporten vil Legebarometeret også kartlegge behovet for antall nye spesialiseringsstillinger.

Det er Samfunnsøkonomisk analyse som på vegne av Legeforeningen har kartlagt befolkningens tilgang på nødvendige helsetjenester.