2021

Rikslønnsnemndas behandling av særavtalen utsatt

Høstens streik i kommunene om særavtalen ble avsluttet av regjeringen ved tvungen lønnsnemnd. Den planlagte nemndsbehandlingen 10. og 11. mars er utsatt.
Daniel Wærnes
9. mars 2021
FOTO: Legeforeningen
NEMNDSBEHANDLING UTSATT - FOTO: Legeforeningen

LO har ikke mulighet til å fylle sin plass i Rikslønnsnemnda nå. Derfor er nemndsbehandlingen av særavtalen utsatt.

Særavtalen (SFS 2305) regulerer legevakt, samfunnsmedisinsk arbeid og arbeidsforholdene for leger i spesialisering 1 (LIS1) i kommunen.

Legeforeningen kommer tilbake med mer informasjon når nye datoer er bestemt.

* Rikslønnsnemnda behandler tvister om hva som skal bli innholdet i en ny eller endret tariffavtale. En kjennelse fra Rikslønnsnemnda har samme virkning som en tariffavtale.

* Rikslønnsnemnda er en fast voldgiftsnemnd som oppnevnes av regjeringen med hjemmel i lønnsnemndloven.

* Nemnda er sammensatt av nøytrale medlemmer og representanter fra partene i arbeidslivet og oppnevnes for tre år av gangen.

* Arbeids- og sosialdepartementet har sekretariatet for Rikslønnsnemnda.