2021

Lytt til Legeprat

Legeforeningen lanserer i disse dager den splitter nye podkastserien «Legeprat».

Andreas Haslegaard
24. mars 2021
FOTO: Troy Gulbrandsen
PODKAST-PRAT: Leder i Yngre legers forening, Kristin Kornelia Utne (til høyre), sammen med seniorforsker Karin Rø i Legeforskningsinstituttet, gjester første episode av Legeprat. Foto: Troy Gulbrandsen

Den norske legeforening har nå over 37 000 medlemmer. Det vil si 37 000 grunner til å bli lege og uendelige historier om stort og smått. Enten man er sykehuslege, spesialist, fastlege, forsker, byråkrat eller student, eller jobber med noe annet enn legegjerningen akkurat nå, så vil det alltid være noe spennende å fortelle, dele og diskutere.

Derfor går praten lett når leger møter leger. Det er alltid noe å prate om. Det oppstår legeprat.

Tid til en god Legeprat
Legeforeningen ønsker å løfte disse samtalene mellom engasjerte og kunnskapsrike leger fra pauser ved kaffemaskinen og i sykehuskorridorene, og over i den digitale offentligheten slik at flere kan få glede av dem. Derfor lanserer vi i disse dager en podkastserie som enkelt og greit heter Legeprat.

Målet er å behandle aktuelle temaer i en ramme av gode, reflekterende samtaler.


Ylf møter LEFO
Første episode setter søkelyset på å ha tid til en god legehverdag. Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening, møter Karin Rø, seniorforsker i Legeforskningsinstituttet (LEFO), til en opplysende samtale om dette. LEFO gjennomfører studier om hvilke forhold som påvirker helse, trivsel, mening og kvalitet i profesjonsutøvelsen, og hvordan samfunnsmessige rammebetingelser og etiske og psykososiale sider påvirker arbeidet som lege.

Episoden handler i hovedsak om forhold knyttet til norske sykehuslegers arbeidshverdag, men den er også relevant for alle som er opptatt av både legers arbeidsforhold og utviklingstrekk i helsetjenesten generelt.


Utbrente leger
En problemstilling Utne og Rø diskuterer i første episode, er hvordan mange leger i dag opplever samtidighetskonflikter. Leger som synes det er vrient å ivareta egne behov og helse i en stressende hverdag. For eksempel å balansere en krevende og ansvarstung jobb på den ene siden, og tiden man vil bruke på familie og fritid på den andre siden. Begge deler er viktig tid, men det er vanskelig å få plass til alt.

Det er også en trend internasjonalt med utbrente leger. Hvorfor blir legene, med en jobb de elsker og synes er svært givende, utbrente i stor skala? Hvordan oppleves overgangen fra skolebenken til sykehushverdagen? Hva skal til for at legene får tid til å oppdatere seg faglig – og hvorfor er dette så viktig?

Alt dette og mye mer, kan du høre om i første episode av Legeprat. Du finner Legeprat der du hører på podkast.

God lytt!