Maja Elisabeth Mikkelsen gjenvalgt som leder for medisinstudentene

Lederen for Norsk medisinstudentforening (Nmf) er klar for sin andre periode. – Det betyr så mye å være til stede der studentene er, sier hun.

FOTO: Maria Skage El-Yousef
GLAD: – Jeg ser det som en stor ære å bli gjenvalgt som Nmf-leder, sier Maja Elisabeth Mikkelsen. Foto: Maria Skage El-Yousef.

22-åringen kommer rett fra en hektisk møtedag. I begynnelsen av sin første lederperiode ble Maja Elisabeth Mikkelsen beskrevet som en virksom leder med voldsom kapasitet – en som liker å ha mye å gjøre. Den beskrivelsen stemmer fortsatt.

– Vi har vært på foreningsdag på Universitetet i Oslo sammen med lokallaget og vervet minst 20 nye medlemmer, forteller Mikkelsen idet hun setter seg ned på Resepten kaffebar utenfor Legenes hus.

Mikkelsen fikk fornyet tillit blant medisinstudentene 10. oktober og bemerker seg som en av få Nmf-ledere som sitter lengre enn én periode.

– Det er veldig gøy at jeg fortsatt har tillit. Det er også et nytt landsstyre som har valgt meg i år, og jeg ser det som en stor ære å bli gjenvalgt, sier Mikkelsen smilende.

– Nå vet jeg mer hva det går i. Jeg har lært veldig mye det siste året, og nå føler jeg at jeg har kommet ordentlig i gang. Samtidig tror jeg det kan være veldig bra for Nmf sin kontinuitet at en leder sitter to perioder.

Nytt nasjonalt styre
Medisinstudentenes nasjonale styre for neste periode skiller seg fra det nåværende styret. Flere av de nye representantene er helt ferske studenter, mens andre har hatt verv i Nmf tidligere, men ikke på nasjonalt nivå.

– Jeg tror det blir en annen måte å jobbe på fremover. Det blir spennende å se dynamikken i det nye styret og det er verdifullt med et annet perspektiv. Jeg gleder meg til å bli utfordret, sier Mikkelsen.

Det var ikke selvsagt for 22-åringen fra Malvik å stille til gjenvalg. Selv om hun trives svært godt i Oslo, betyr det at medisinstudiene i Trondheim settes på vent enda et år.

– Det var det som gjorde meg mest usikker på om jeg skulle stille til gjenvalg. Samtidig føler jeg at jeg kommer fort inn i studiene igjen. Jeg prøver å holde det kliniske vedlike ved blant annet å ta ekstravakter som medisinstudent med sykepleieroppgaver når jeg er i Trondheim, forklarer Mikkelsen.

Ta igjen klinisk undervisning
Nmf-lederen begynner sin andre periode over nyttår. Engasjementet for studentenes rettferdighet og kvalitet gjennom utdanningen ble avgjørende for gjenvalget.

– Vi er spesielt opptatt av at studentene får mulighet til å ta igjen klinisk undervisning som har utgått som følge av pandemien, forteller Mikkelsen.

Lærdommene fra det første året tar hun med seg og ser frem til nye muligheter for medisinstudentene i et mindre pandemipreget år. Mikkelsens inneværende lederperiode begynte i et nedstengt Oslo, uten anledning til å være på Legenes hus.

– Etter snart ett år som leder kjenner jeg Legeforeningen bedre, og vet bedre hvilke ressurser jeg kan spille på. På hjemmekontor var det vanskeligere å bli kjent med og bruke alle de gode ressursene i Legenes hus, minnes studentlederen og fortsetter:

– Nå er det lettere å vite hvordan man skal fronte saker og få gjennomslag – for eksempel om det bør gjøres internt i foreningen eller via media.

Medisinstudentene og Legeforeningen for øvrig deler flere politiske seiere. Et av de største gjennomslagene kom i høstens statsbudsjett, der det ble kjent at man får en etterlengtet opptrapping av LIS1-stillinger. Seieren ble behørig markert under valgmøtet.

– Det er en stor og viktig seier. Når Nmf jobber med samme sak over mange år, får vi gjennomslag. Det krever langsiktig arbeid og lite er gjort på ett år. Samtidig som vi er glade for denne seieren, er det viktig at LIS1-stillinger fortsetter å dimensjoneres etter legebehovet i Norge.

Bredt engasjement
Mange Nmf-saker er særegne for studentene. Selv om arbeidsrettede saker er sentrale, kan Mikkelsen også fortelle om foreningens politiske dokument på 24 sider som inneholder et bredt spekter av saker.

Blant annet er medisinstudentene opptatt av global og reproduktiv helse og seksualitet, samt studierettede saker slik som å avskaffe bokstavkarakter på eksamen, studiekvalitet og tilstrekkelig veiledning og tilbakemelding på konsultasjoner og pasientmøter gjennom studieløpet.

Maja Elisabeth Mikkelsen forteller engasjert om Nmfs arbeid og dyktige tillitsvalgte, og det er åpenbart at hun brenner for foreningen og medstudentene. På spørsmålet om hva som er veien videre svarer hun:

– Ved siden av å være Nmf-leder studerer jeg helseledelse på BI. Jeg har absolutt fått mersmak for foreningsarbeid og får teste ulike karrieremuligheter innenfor både klinikken, administrasjon eller organisasjon.

Hun avslutter:

– Jeg ser frem til å bli lege av et eller annet slag!